estate-planning-wooden-blocks

Estate Planning: de opvolging, structurering en overdracht van uw vermogen in goede handen

Met een naadloze vermogens- en successieplanning uw toekomst tegemoet

Onze experts in Estate Planning werken voor u een vermogens- en successieplanning uit die u meer gemoedsrust zal schenken.
Met een duidelijke patrimoniale studie brengen we uw situatie in kaart, met als doel uw vermogen optimaal te structureren en fiscaal veilig over te dragen naar de volgende generatie.

Het nut van een optimale vermogensplanning is vandaag de dag groter dan ooit.

De nationale en internationale wetgeving is immers complexer dan ooit.
visionary-estate-planning

Onze experts aan uw zijde

Onze professionele aanpak en deontologie maken van Degroof Petercam Estate Planning een van de meest gerenommeerde groepen van Estate Planning-adviseurs van België. We werken steeds een vertrouwensband op de lange termijn uit met onze cliënten, en wanneer gewenst, werken we nauw samen met de advocaat of notaris van uw keuze.

Uw nalatenschap geregeld

zoals u het wil

Een optimale successieplanning begint bij het in kaart brengen van uw globale vermogen. Hierbij houden we steeds rekening met uw specifieke situatie. Zo verzekeren we continuïteit in uw vermogen, tijdens en ook na uw leven.
Onze diensten voor successieplanning behelzen onder meer huwelijkscontracten en testament, overdracht van een vermogen of ondernemingen naar de volgende generatie, de organisatie van controlebehoud (vruchtgebruik), planning inzake schenkings- en successierechten.
 • Analyse van uw situatie
 • Bepaling van de rechten van de verschillende erfgenamen in geval van overlijden
 • Het uitwerken van mogelijkheden tot inkomstenbehoud zodat de levensstandaard kan behouden worden
 • Optimalisatie van de overdracht van uw patrimonium
 • Behoud van controle en beheer in geval van overdracht of onbekwaamheid
 • Opstellen van een testament, familie charter, bankgifte
 • Aanpassing van huwelijkscontracten
 • Coördinatie van uw dossier met uw persoonlijk adviseur

Uw vermogensplanning

in 5 stappen

1.
Inventarisatie van uw vermogen
We maken een inventaris op van uw huidige situatie, zowel familiaal als patrimoniaal, inclusief gezinssamenstelling, roerende en onroerende goederen in België en het buitenland, huwelijkscontract, testament, schenkingsakte, enz.
2.
Huidige gevolgen & vooruitzichten
Op basis van de inventaris voert onze deskundige een grondige analyse uit van uw vermogen en nalatenschap, en bepalen we de impact op fiscaal en juridisch gebied van uw huidige situatie.
3.
Oplossingen & kansen
We bekijken waar verdere mogelijkheden zijn tot verbetering, rekening houdende met uw wensen en factoren zoals de leeftijd van uw kinderen of uw beroepsactiviteit en maken een schriftelijk verslag op.
4.
Uitvoering van uw plan
Opvolging met uw advocaat, accountant, adviseur en/of notaris: validering van de ontwerpakten, "bankgiften".
5.
Voortdurende herevaluatie
Permanente opvolging van uw vermogen en planning in functie van de evolutie van uw situatie en uw specifieke behoeften.

Samen maken we uw

filantropische ambities

waar
Verschillende handen vormen samen een hart
 • Wilt u een filantropisch project opzetten?
  Dan kunnen wij u bijstaan in de structurering van dat project.
 • Heeft u al een filantropisch project?
  Dan kunnen wij u helpen het nog professioneler te maken.
 • Overweegt u uw eigen stichting op te richten?
  Dan kunnen wij u helpen een actieterrein te kiezen, een marktstudie uit te voeren, een actieplan op te maken, een wettelijke structuur vast te leggen en de impact te meten.
 • Wilt u doneren aan een liefdadigheidsorganisatie?
  Dan kunnen wij u begeleiden.

Uw vermogen is bij onze estate planners en private bankers

in goede handen.

estate planning

Download

onze brochure

U wil een deel van uw vermogen schenken? Ontdek meer over onze Estate Planning-diensten voor uw vermogen.
Brochure Donation NL
Brochure Donation NL
PRIVATE BANKING

Download

onze brochure

Ontdek wat Private Banking voor u kan betekenen en leer meer over onze diensten, expertise en ervaring.
private-banking-brochure
private-banking-brochure
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam