Privacy Charter
Charter voor werknemersprivacy
Handvest omtrent de bescherming van persoonsgegevens “Privacy Charter”
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam