Documenten

& voorwaarden

Hier vindt u allerlei documentatie over Degroof Petercam zoals onze algemene voorwaarden en andere belangrijke juridische documenten. Neem contact op met ons als u het document dat u zoekt niet vindt.
Algemene Voorwaarden
Algemeen Reglement der Verrichtingen
My Degroof Petercam: gebruiksvoorwaarden
Beleggersbescherming
Beleid betreffende het uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten
Beleid voor het beheer van belangenconflicten
CSDR: Verordening Centrale Effectenbewaarinstellingen
Deontologische code
Febelfin gedragscode
Fund Engagement Policy
Engelstalig document
Indirect Clearing: direct client disclosure document
Engelstalig document
Informatiefiche over de depositobescherming
Krediet : collateral haircuts tabel
MiFID II: Informatie bestemd voor de niet-professionele cliënten
MiFID II: Integratie van duurzaamheidsvoorkeuren in MiFID II
Plaatsen van uitvoering
2021 | Engelstalig document
Plaatsen van uitvoering
2020 | Engelstalig document
Procedure Legal Entity Identifier verkrijgen: handleiding
Security Settlement Instructions
Engelstalig document
Terms of Business
Engelstalig document
Privacy
Charter voor werknemersprivacy
Handvest omtrent de bescherming van persoonsgegevens “Privacy Charter”
Tariefvoorwaarden
Basistarieven (execution only en ad hoc advies)
Tarieven voor cliënten met een overeenkomst van beleggingsadvies
Tarieven voor cliënten met een overeenkomst van discretionair vermogensbeheer
Wettelijke informatie
Algemeen beloningsbeleid
Beloningsbeleid "identified staff"
KI(I)D
Raadpleeg hier de documenten die verband houden met uw beleggingsproducten.

Sustainable Financing Disclosure Regulation (SFDR)
In de beleidscontext van de EU wordt duurzame financiering gedefinieerd als een reeks initiatieven die erop gericht zijn economische groei te ondersteunen en tegelijk de druk op het milieu te verminderen en rekening te houden met sociale aspecten en aspecten van goed bestuur. Daartoe is een belangrijk pakket regelgevende teksten gelanceerd om hiervoor een kader te creëren. Lees meer
Klachtenprocedure
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam