Focus op ESG-beleggen en duurzaamheid

sinds 2001
Voor duurzame en ESG-beleggingsproducten kunt u al sinds 2001 rekenen op de expertise van Degroof Petercam.
De regelgeving rond Impact Investing, SRI of duurzaam beleggen is echter enorm geëvolueerd: beleggingsproducten die het label ‘duurzaam’ dragen, zullen voortaan moeten voldoen aan uiterst strenge duurzaamheidscriteria. Degroof Petercam wijst u graag de weg en begeleidt u in uw duurzame investeringskeuzes.

De vraag naar zowel ESG-beleggingen als duurzame beleggingen neemt al enkele jaren toe, met 2020 en de sterke prestaties van beide beleggingsvormen tijdens de covid19-crisis als duidelijke versneller van de vraag

Maxim Boccart, Fund Manager

ESG-beleggen: een positief verhaal


ESG-beleggen is investeren in bedrijven die worden geselecteerd op basis van criteria verbonden aan 3 pijlers:
  • Milieu of Environment (E)
  • Sociaal (S)
  • Goed bestuur of Good Governance (G)
Deze ESG-criteria worden wereldwijd algemeen aanvaard als dé manier om een positiever bedrijfsleven en een duurzamere samenleving op te bouwen. ESG gaat dus verder dan louter aandacht voor CO2-uitstoot of het klimaat en houdt ook rekening met factoren zoals de arbeidsomstandigheden of hoeveel vrouwen er in het bestuur zitten. De afgelopen 20 jaar hebben wij bij Degroof Petercam een robuust ESG-proces ontwikkeld en een zeer uitgebreide ervaring opgebouwd.

Ook overheden worden onder de ESG-loep genomen. We nemen in onze portefeuilles immers ook staatsobligaties op en we willen hiervoor niet toegeven op het vlak van duurzaamheid

Jérôme van der Bruggen, Head of Investments

Beleggen in duurzame

producten en activiteiten

Duurzame beleggingen zijn beleggingen die een expliciete duurzame doelstelling hebben. Dit kan een milieudoelstelling zijn, maar ook een sociale doelsteling. Denk aan het gebruik van hernieuwbare energie, de vermindering van koolstofemissies, het stimuleren van de circulaire economie, het aanpakken van ongelijkheid, het bevorderen van arbeidsverhoudingen of beleggen in menselijk kapitaal. Duurzaam beleggen gaat dus nog een stap verder dan ESG-beleggen.

De vraag naar beleggingen met een duidelijke positieve maatschappelijke impact neemt toe omdat er met de lancering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor het eerst een duidelijk referentiekader is om te bepalen wat positieve impact eigenlijk is.

Kris Organe, Sustainability Expert
sustainable-brochure-NL

Download onze brochure

ESG en duurzaamheid

Wil u meer te weten komen over onze methodologie en de wijze waarop we duurzaamheidscriteria integreren in ons beleggingsbeleid? Download onze brochure en ontdek onze aanpak en uw mogelijkheden.

Wij staan aan uw zijde.

Later begint nu.

Stabiele rendementen

op de lange termijn


Lange tijd werd gedacht dat de keuze voor een ESG of duurzame benadering ten koste zou gaan van het rendement van de belegging. Echter, het tegendeel is waar. Onze ervaring met onderzoek, analyse, en selectie van effecten die beantwoorden aan deze ESG- en duurzaamheidscriteria, stelt ons in staat stabiele rendementen op lange termijn te behalen.

Beleg in lijn met uw

beleggingsprofiel

Vind het beheersmandaat of de dienstverlening dat past bij uw behoefte en budget.

Discretionair beheer

U vertrouwt het beheer van uw portefeuille toe aan een expert die voor u belegt in zowel beleggingsfondsen als directe lijnen.

Patrimoniaal advies

U belegt in de vlaggenschipfondsen van Degroof Petercam om maximaal de vruchten te plukken van onze expertise en onze strategische overtuigingen.

Structureel advies

U wenst het beheer van uw vermogen zelf te behartigen. Om uw beleggingsoriëntaties te toetsen en te verfijnen, wint u het neutrale advies in van onze experts en doet u een beroep op hun uitgebreide expertise op vlak van activaselectie.

Advisory Platform

U wenst uw portefeuillesamenstelling digitaal af te stemmen op uw wensen. U beschikt niet alleen over een ruime keuze aan beleggingsfondsen, u kunt ook rekenen op deskundige begeleiding in elke fase van het proces.
sustainable-action-banner

Wilt u mee investeren in een betere toekomst via duurzame beleggingen?

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam