sustainable-finance-hero

Duurzaam beleggen als strategie voor een betere toekomst

Kiezen voor
duurzaam beleggen

Bent u geïnteresseerd in bedrijven die milieu- en sociale doelstellingen integreren, of wilt u via uw beleggingen een positieve impact hebben op de toekomst van onze samenleving en onze planeet?

Sinds 2001 kan u rekenen op de expertise van Degroof Petercam in duurzame en ESG-beleggingsproducten. Heel recent is de regelgeving voor duurzame en ESG-beleggingen sterk geëvolueerd.
Beleggingsproducten met het label ‘duurzaam’ moeten voldoen aan strenge duurzaamheidscriteria en ook u als belegger kan keuzes maken. Degroof Petercam heeft alle expertise in huis om u te begeleiden bij uw duurzame investeringskeuzes.
sustainable-brochure-NL

Lees onze brochure

duurzaam beleggen

Ontdek onze methodologie en de wijze waarop we duurzaamheids- en ESG-criteria integreren in ons beleggingsbeleid. Maak kennis met onze aanpak en hoe deze werkt voor u en uw beleggingen.

De vragen rond duurzaamheid zijn een opportuniteit om stil te staan bij de invloed van de duurzaamheidstransitie op uw portefeuille, of omgekeerd, hoe u met uw portefeuille de duurzaamheidstransitie mee zou kunnen versnellen.

Kris Organe, Duurzaamheidsexpert

Duurzaam

en ESG-beleggen
ESG-beleggen is investeren in bedrijven die worden geselecteerd op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Europa legt de lat hoger voor duurzaam beleggen: toepassing van strikte regels en doelstellingen voor de selectie van bedrijven die economische activiteiten uitoefenen met een positieve impact op de samenleving en de wereld.

ESG

Criteria op basis van drie pijlers:
  • Milieu of Environment (E)
  • Sociaal (S)
  • Goed bestuur of Good Governance (G)

Duurzame producten

en activiteiten
Duurzame beleggingen hebben een expliciete duurzame doelstelling, die ecologisch, maar ook sociaal kan zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie, de vermindering van koolstofemissies, de bevordering van de kringloopeconomie, de strijd tegen ongelijkheid, de bevordering van arbeidsverhoudingen of de investering in menselijk kapitaal.

Uw

duurzaamheidsvoorkeuren

bepalen mee de toekomst
section image
Wilt u meer nadruk leggen op investeringen die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen en duurzaamheid? Dan is het een goede zaak dat uw beleggingsprofiel, waarin we peilen naar uw risicoappetijt of risicoaversie en uw beleggingsdoelstellingen, wordt uitgebreid met enkele vragen over uw duurzaamheidsvoorkeuren.
Deze nieuwigheid in de MiFID II-regelgeving beoogt binnen het kader van de diensten vermogensbeheer of beleggingsadvies een betere afstemming van financiële instrumenten aan de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger. Ook stelt het u als belegger in staat een goed inzicht te krijgen in de bestaande duurzame producten en instrumenten. Inderdaad, niet alle financiële instrumenten zijn immers geschikt voor uw duurzaamheidsvoorkeuren.
Alleen de financiële instrumenten die beantwoorden aan de typologieën waarin de regelgeving voorziet, kunnen hiervoor gebruikt worden. U vindt meer informatie over het belang, de methodologie en de 3 typologieën van duurzame financiële instrumenten hier.
Sustainable finance green blocks

Wilt u mee investeren in een betere toekomst via duurzame beleggingen?

Interessante artikels

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam