Over Degroof Petercam Foundation
onze stichting

Degroof Petercam Foundation

Degroof Petercam Foundation (DPF) werd in 2008 opgericht als een stichting van openbaar nut en behoort nu tot de tien grootste Belgische stichtingen.
Onze stichting selecteert en ondersteunt innovatieve oplossingen voor tewerkstelling. De oplossingen focussen op de ontwikkeling van vaardigheden voor de toekomst, dragen bij aan toekomstige jobcreatie door ondernemerschap aantrekkelijker te maken, en bieden hulp aan mensen die moeilijker toegang hebben tot een job.
Onze visie

Onze visie

We geloven in een duurzame, inclusieve samenleving, waarin elk individu de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven.
Onze missie

Onze missie

We steunen de bedenkers van tewerkstellingsoplossingen door schaalvergroting mogelijk te maken.

3,1M

werklozen in de drie landen waar we actief zijn (België, Frankrijk en Luxemburg)

173M

werklozen wereldwijd (Bron: Ilo, 2019)

Onze programma's:

The Degroof Petercam Foundation Award

De laterale programma's van Degroof Petercam Foundation


Hoe

werken wij

?
groen trappen

Financieel
Methodologie

koepel blauwe lucht
vlinder groei
Cover Activiteitsrapport Degroof Petercam Foundation
Onze brochure
Degroof Petercam Foundation (DPF) werd in 2008 opgericht en behoort tot de tien grootste Belgische stichtingen.

Onze activiteitsrapporten
Interessante artikelen
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam