sustainable-investment-hero

Duurzame financiering bij Degroof Petercam

Milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) in uw beleggingsbeslissingen integreren

Wat is duurzame financiering?

Duurzame financiering verwijst naar het proces waarbij milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) in beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.

Meer specifiek omvatten milieuoverwegingen kwesties zoals het beperken van de klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit, het voorkomen van verontreiniging en de circulaire economie. Sociale overwegingen verwijzen naar thema’s in verband met ongelijkheid, integratie, arbeidsverhoudingen, investeringen in menselijk kapitaal en gemeenschappen, en mensenrechtenvraagstukken.
window-sustainable-writing
Het bestuur van overheidsinstellingen en van de particuliere sector, met inbegrip van hun management, werknemersrelaties en beloning van bestuurders, speelt een fundamentele rol bij het waarborgen dat in het besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met sociale en milieuoverwegingen.

De Green

Deal

In dit verband heeft de Europese Unie de afgelopen jaren ambitieuze doelstellingen geformuleerd, met name om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Om deze doelstellingen te bereiken is een actieplan met diverse reguleringen voor verschillende belanghebbenden opgesteld, om de kapitaalstromen te heroriënteren naar investeringen die duurzame groei bewerkstelligen.

Het doel:
  • Meer transparantie,
  • Meer duidelijke informatie over duurzaamheid
  • Meer harmonisatie en vergelijkbaarheid

Wat doen we concreet

bij Degroof Petercam

?
Daarom heeft Degroof Petercam een beleid ingevoerd om bij onze beleggingsbeslissingen en interne organisatie steeds meer rekening te houden met ESG- en duurzaamheidskwesties.

Wettelijk kader

Uw duurzaamheidsvoorkeuren (MiFID II)

Duurzaamheidsinformatie en -rapporten

Nuttige

documenten

Hieronder vindt u al onze ESG-beleidsdocumenten.
Algemeen beloningsbeleid
Controversial Activities Policy
Engelstalig document
Fund Engagement Policy
Engelstalig document
Globaal beleid voor duurzaam beleggen
MiFID II: Integratie van duurzaamheidsvoorkeuren in MiFID II
Reporting UN Principles of Responsible Banking
Engelstalig document
sustainable-finance-hero
Duurzaam en ESG beleggen

We zijn ambitieus, innovatief en denken aan de toekomst van onze planeet en samenleving. Want later begint nu.

Duurzaam denken en handelen maakt al vele jaren deel uit van ons beleggingsbeleid. Door het maken van duurzamere beleggingskeuzes nemen we onze verantwoordelijkheid en krijgen we de kans mee de dag van morgen te bepalen. Duurzaam en ESG beleggen is de weg vooruit.
Private Bank, collectief belang.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam