balance-money-drd-funds

Beleggen in fiscaal interessante DBI-fondsen of DBI-beveks: een opportuniteit voor uw onderneming

Expertise in DBI-fondsen sinds 1997

Een DBI-fonds vormt een interessant alternatief voor een belegging in individuele aandelen,
omdat - onder bepaalde voorwaarden - de dividenden en de meerwaarde tot 100% vrijgesteld kunnen zijn van belasting.
Praten met een expert in DBI-fondsen?

Wat betekent

DBI

?
DBI staat voor Definitief Belaste Inkomsten en is een vrijstellingsregeling voor vennootschappen die beleggen in individuele aandelen van andere vennootschappen. Dividenden en meerwaarde uit deze beleggingen moeten wel bepaalde voorwaarden respecteren om te worden vrijgesteld van (dubbele) belasting.

Voorwaarden

voor de DBI-vrijstelling

De meerwaarde die de vennootschap realiseert op individuele aandelen wordt belast. Het gaat over een tarief van 20% voor kmo’s en 25% voor grote vennootschappen. Deze belasting op de meerwaarde valt weg als de belegging voldoet aan volgende DBI-voorwaarden:
1.
Participatievoorwaarde
De investerende vennootschap moet minstens 10% of 2,5 miljoen euro van de andere vennootschap in bezit hebben
2.
Taxatievoorwaarde
De vennootschap waarin geïnvesteerd wordt, moet een normaal taxatieregime ondergaan hebben
3.
Permanentievoorwaarde
De investerende vennootschap moet haar participatie minstens 1 jaar aanhouden

Wat is een

DBI-bevek

of DBI-fonds?
Een belegging in een DBI-bevek hoeft niet aan deze strikte voorwaarden te voldoen om te genieten van de vrijstellingsregeling. Bovendien vormt een dergelijke belegging een interessante oplossing voor uw liquiditeitsoverschotten. De DBI-bevek, een distributiefonds, moet op haar beurt wel zelf aan enkele andere spelregels voldoen. Zo moet een DBI-bevek jaarlijks minstens 90% van haar netto-inkomsten (dus na aftrek van kosten, vergoedingen en commissies) uitkeren als dividend. De beleggingen van de DBI-bevek zelf moeten ook voldoen aan de taxatievoorwaarde om te kunnen genieten van het vrijstellingsregime.

Beleggen in DBI-fondsen

Ontdek meer over beleggen in DBI-fondsen en hoor onze expert Kris Organe aan het woord in onderstaande video.

Wat zijn de voordelen

van het beleggen in een DBI-fonds?
  • Diversificatie via het fonds en dus minder risico dan beleggen in individuele aandelen
  • Fiscale optimalisatie
  • Kostenoptimalisatie
  • Dividenden en meerwaarden zijn vrijgesteld in de vennootschapsbelasting
  • Roerende voorheffing te recupereren via vennootschapsbelasting

Zijn er risico’s ?

  • Zoals bij elke aandelen-bevek, houdt beleggen in DBI-beveks in dat u onderhevig bent aan schommelingen in de waarde van het fonds, maar ook mogelijk betere rendementsvooruitzichten op langere termijn hebt
  • DBI-beveks hebben geen vast rendement, geen kapitaalbescherming en geen vervaldag

Fiscaliteit

Het DBI-stelsel geldt voor vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of voor BNI-vennootschappen.
Bij de uitkering van het dividend zal een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden. De betaalde roerende voorheffing is geen aftrekbare beroepskost en moet daarom worden verwerkt als een verworpen uitgave in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze roerende voorheffing is echter wel verrekenbaar en terugbetaalbaar. Hiervoor moet in de aangifte vennootschapsbelasting het bedrag van de roerende voorheffing worden ingevuld onder het vak ‘verrekenbare voorheffingen’.
De fiscale behandeling hangt van de investeerders persoonlijke situatie af en deze van de DBI-beveks kan in de toekomst wijzigen.
Brochure: DBI-fondsen

Ontdek onze brochure

DBI-fondsen

Meer weten over fiscale en boekhoudkundige verwerking van de meest voorkomende transacties bij DBI-fondsen?

Waarom een DBI-belegging

via Degroof Petercam?
Ervaring
  • Sinds 1997
Het DBI-mandaat
  • Economische en Monetaire Unie (EMU)/USA/Wereld
  • Actief beheerde portefeuilles

Ruim aanbod aan

DBI-fondsen
opening-doors-sun
Een bedrijf kan in principe zijn volledige liquiditeitsoverschot in DBI-fondsen beleggen. Er bestaat echter een groot aanbod aan DBI-fondsen, daarom is het belangrijk dat u zich goed informeert. U moet immers rekening houden met de aangeboden dienstverlening, de kostenstructuur, de transparantie, de spreiding van de onderliggende posities, de gekozen beleggingsstrategie, de te verwachten return, liquiditeit en de beleggingshorizon.
Wilt u ook fiscaal interessanter beleggen?
fiscality-optimize-tools-company

Benieuwd naar al onze fiscaalvriendelijke oplossingen?

U bent op zoek naar meer rendement voor uw vennootschap?

Dan weet u dat belastingen het rendement van uw beleggingen aanzienlijk beïnvloeden. Maar met de oplossingen van onze experts maakt u van de fiscaliteit uw bondgenoot.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam