Degroof Petercam in cijfers

545.7

miljoen EUR

netto-inkomsten

126.6

miljoen EUR

brutobedrijfsresultaat

86

miljard EUR

totaal vermogen cliënteel

19,7

%

kernkapitaalratio (CET1)
cijfers op 31 december 2021

Tot op vandaag houden familiale aandeelhouders meer dan 70% van de aandelen van de groep aan.
Zij belichamen onze menselijke aanpak, verankeren ons kapitaal en staan garant voor onze flexibiliteit en stabiliteit over generaties heen.

Onze

bestuursorganen

en hun leden
Maak kennis met de leden van ons directiecomité.
Hugo Lasat

Hugo

Lasat

Nathalie Basyn

Nathalie

Basyn

Sabine Caudron

Sabine

Caudron

Filip Depaz

Filip

Depaz

Gilles Firmin

Gilles

Firmin

François Wohrer

François

Wohrer

Onze bestuursorganen en hun leden

Maak kennis met onze bestuursleden en de bestuursorganen waarin ze zetelen.
Document bekijken


Mandaten uitgevoerd door onze bestuursleden

Bekijk de lijst van externe mandaten uitgeoefend door onze bestuursleden.
Document bekijken


Juridische structuur

Raadpleeg onze vereenvoudigde juridische structuur (sinds 31/03/2022).
Document bekijken


Beheerverslag

Lees onze laatste beheerverslagen die in het jaarverslag zijn opgenomen.
Document bekijken
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam