Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Filantropie staat ingeschreven in het DNA van de Bank.

De afdeling Filantropie adviseert cliënten en begeleidt hen in hun filantropische initiatieven. Een dynamisch team van professionals bevordert het bewustzijn rond het belang van filantropie in onze samenleving en werkt aan de totstandkoming van een internationaal filantropisch netwerk.

download onze brochure

Onze geschiedenis

De afdeling Filantropie werd in 2007 opgericht op initiatief van de aandeelhouders en de raad van bestuur van de Bank. Destijds werd een denkoefening opgestart over hoe het filantropische aanbod beter gestructureerd kon worden voor onze cliënten en hoe de bank haar eigen engagement zou invullen.

Onze missie

Degroof Petercam pleit voor een proactieve en professionele filantropie die resoluut gericht is op een maximale maatschappelijke impact. Op die manier sluiten wij aan bij de principes van “venture philanthropy”, waarbij de beste praktijken van de bedrijfswereld en startups samengaan met die van non-profitorganisaties en soortgelijke groepen.

Wat doen we?

Cliënten adviseren en ondersteunen in hun filantropische inspanningen

 • Hebt u al een filantropisch project? Dan kunnen wij u helpen om het nog professioneler te maken.
 • Indien u overweegt om uw eigen stichting op te richten, dan kunnen wij u helpen om een actieterrein te kiezen, een marktstudie uit te voeren, een actieplan op te maken, een wettelijke structuur vast te leggen en de impact te meten.
 • Als u wenst te doneren voor liefdadigheid, kunnen wij u begeleiden.
 • Als u tot een familiale groep behoort en een bijdrage wenst te leveren tot een betere samenleving, dan kunnen wij u bijstaan in de structurering van uw filantropisch project.
 • Als u op zoek bent naar een pasklare oplossing die aansluit bij uw filantropische doelstellingen of als u het beheer van uw portefeuille aan ons wenst toe te vertrouwen volgens uw wensen dan kunt u zich aansluiten bij onze Gingo-Foundation.


Bewustmaking en uitbouw van een internationaal netwerk

 • Wij organiseren forums over filantropie met toonaangevende filantropen die hun ervaring wensen te delen met onze cliënten.
 • Wij richten gemeenschappen van weldoeners op zodat filantropen die actief zijn in hetzelfde domein, kunnen samenwerken en synergieën ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn Next Generation (een gemeenschap die onderwijs promoot) en Pulse Foundation (een stichting die ondernemerschap promoot en met onze steun werd opgericht).
 • Wij verlenen op verschillende vlakken steun aan de Gingo-community, het allereerste digitale platform voor collaboratieve filantropie in België.
MAP

Where can you find us?

 • {{officeAddress.name}}
  {{officeAddress.address}}
  {{officeAddress.street}} {{officeAddress.number}}
  {{officeAddress.street}} {{officeAddress.number}}
  {{officeAddress.postalCode}} {{officeAddress.city}}
  {{officeAddress.country}}
  {{officeAddress.telephone}}