De Stichting Degroof Petercam kiest ervoor te werken met sociale ondernemers en vernieuwers die oplossingen aanreiken die de werkgelegenheid en duurzame welvaart ten goede komen. De Stichting heeft daarom de DPF Award in het leven geroepen, die elk jaar aan een project wordt toegekend.
Elk jaar selecteert de Stichting Degroof Petercam een project en kent het een subsidie van 1 miljoen euro toe. Naast de financiële steun volgt de Stichting het project ook gedurende vijf jaar op de voet en garandeert ze toegang tot haar expertise en netwerk.
De Stichting Degroof Petercam onderscheidt drie types van tussenkomsten die kunnen helpen bij het aanpakken van uitdagingen: de vaardigheden van morgen versterken, ondernemerschap stimuleren en de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor de meest kwetsbaren.

1 nieuwe laureaat

 • 1 miljoen euro steun op vijf jaar
 • 5 jaar actieve opvolging van het project
 • 300 uren niet-financiële steun en mogelijkheid tot netwerken

2 nieuwe runners-up

 • 50.000 euro financiële steun
 • Niet-financiële steun en mogelijkheid tot netwerken

3 finalisten per jaar

 • 20.000 euro financiële steun
 • Niet-financiële steun en mogelijkheid tot netwerken

Selectieproces

 • Shortlist van kandidaten door netwerk van professionele nominatoren
 • Online preselectie
 • Veldbezoek
 • Finale selectie door onafhankelijke jury

Basisselectiecriteria

 • Innovatie: een uitmuntende oplossing met het potentieel om een systemische verandering teweeg te brengen
 • Geografie: impact in België, Frankrijk en/of Luxemburg
 • Bereik: vaardigheden, ondernemerschap en toegankelijkheid tot tewerkstelling
 • Volwassenheid: project met een eerste bewezen impact en potentieel voor schaalvergroting

Onze impactmethode

Het DPF wil in de eerste plaats non-profits helpen op te schalen en een systemische impact te bereiken.
Gedurende de 5 jaar van steun, werkt DPF aan 7 categorieën met de ondersteunde projecten: Financiële gezondheid, Partnerships & Stakeholders, Talent, Impact, Strategie & Bestuur, Zichtbaarheid, Operationeel Model.

Winnaar van de DPF Award 2021

Ticket for Change wil iedereen in staat stellen om via zijn job zijn talenten in te zetten voor een positieve sociale en ecologische verandering. Concreet begeleidt Ticket for Change via verschillende programma's op maat ondernemers die jobs creëren met een sociale en ecologische roeping, leiders en werknemers die hun job omvormen naar een grotere impact, en werklozen of mensen in transitie om zinvol werk te vinden. Dit partnerschap heeft tot doel Ticket for Change te helpen bij de financiering van zijn systemische ontwikkeling en zijn internationale groei, met een eerste focus op België en Luxemburg.

Winnaar van de DPF Award 2020

Bayes Impact is een Franse ngo die technologie inzet om sociale problemen in onze samenleving aan te pakken. De organisatie focust meer bepaald op een vlotte toegang tot werkgelegenheid. Hoe? Via ‘Bob’, een gratis dienstverlening voor het grote publiek. De open source tool Bob maakt gebruik van artificiële intelligentie en krachtige algoritmes om mensen op een gepersonaliseerde manier te helpen bij de zoektocht naar een geschikte baan.

Winnaar van DPF Award 2019

DUO for a JOB brengt jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond in contact met ervaren werknemers (50 jaar en ouder) die hen bij hun zoektocht naar een job begeleiden. De vzw richt zich zowel tot jongeren als mogelijke begeleiders. Ze werd in 2013 in Brussel opgericht en is vandaag ook al actief in Antwerpen, Gent en Luik. Het doel van dit partnerschap is de organisatie helpen met de uitbreiding van haar activiteiten in heel Europa, te beginnen in Frankrijk.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam