Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

​​"​Supporting the Makers of tomorrow's employment solutions"

​Waarom een stichting?​

Sinds haar ontstaan in 1871 streeft Degroof Petercam naar een inclusieve samenleving. Ze wil dat iedereen de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven. Privileges hebben brengt immers ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor al wie minder kansen in het leven heeft.

Degroof Petercam Foundation (DPF) werd opgericht met als doel mensen te helpen hun leven en toekomst in eigen handen te nemen. We geloven er sterk in dat het niet de omvang van onze onderneming is die ons groot maakt, maar wel onze humane waarden en expertise. 


  • De stichting werd opgericht in 2008 als een stichting van openbaar nut. Sindsdien hebben we reeds 30 innovatieve projecten gesteund bij hun missie om meer dan 1000 personen bij te staan bij hun zoektocht naar werk en professionele ontwikkeling.

Het 10-jarig bestaan van de Stichting was de gelegenheid om onze strategie te herzien en te innoveren in de manier waarop wij impactorganisaties ondersteunen.

Onze aandacht gaat naar oplossingen die vaardigheden uitbouwen, ondernemerschap stimuleren en de arbeidsmarkt steunen. 

De DPF Award bekroont en steunt:

1 nieuwe laureaat per jaar

  • • Steun ter waarde van 1 miljoen euro
  • • 300 uren niet-financiële steun en met mogelijkheden tot netwerken.
  • • Begeleiding voor een periode van 5 jaar

2 nieuwe runners-up per jaar

• Eén éénmalige schenking van 50k€ 
• Niet-financiële steun en toegang tot het netwerk van de bank

​Ons impactmodel & onze programmatische prioriteiten​

Onze visie

We geloven in een duurzame en inclusieve samenleving, waarin elk individu de kans heeft om het beste van zichzelf te geven. 

Onze missie

We steunen de makers van de tewerkstelllingsoplossingen van morgen op hun pad naar schaalvergroting.  

​Aan de slag​​

Eerder dan directe steun te verlenen aan de begunstigden, kiest Degroof Petercam Foundation ervoor om samen te werken met leiders (impactorganisaties) die de schaal van hun oplossingen willen vergroten om (gedeeltelijke) werkloosheid aan te pakken.  
De winnende oplossingen zullen uit de bus komen na een zeer competitief ‘DPF Award’ selectieproces, dat uit de volgende 5 stappen bestaat: 
• Nominatie
• Online selectie
• Uitgebreide due-diligence
• Veldbezoek
• Jury

Basiscriteria voor de selectie:

• Geografie: België, Frankrijk, Luxemburg
• Onderwerp: Vaardigheden, Ondernemerschap, Jobtoegankelijkheid 
• Maturiteit: Project met een bewezen impact en een ambitie tot schaalvergroting

Degroof Petercam Foundation aanvaardt geen spontane inzendingen. De Stichting neemt zelf proactief contact op met potentiële kandidaten.

3.1 Mio werklozen in de landen waar we actief zijn
(België, Frankrijk, Luxemburg)
16 Mio werklozen in Europa


173 Mio werklozen werelwijd
(ILO, 2019)

​Verandering die we willen zien​​​​

We onderscheiden drie types van interventies die kunnen bijdragen tot het aanpakken van de werkloosheid. Per leeftijdsgroep hebben we bestudeerd welk type in aanmerking komt:

  • Vaardigheden uitbouwen: tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt – vóór, gedurende en tijdens de tewerkstelling. Hoe? Formele scholing, aangepaste omscholingsprojecten, ervaringsleren, certificaten, het aanpassen van curriculum vitae en levenslang leren.​


  • Ondernemerschap stimuleren: ondernemen en werken als zelfstandige in de verf zetten als krachtige hefbomen voor economische groei. Hoe? Beroepsopleidingen, mentorschap, samenwerking en innovatie-ondersteuning, zichtbaarheid en (h)erkenning.


  • Talent en jobs bij elkaar brengen: talent ontwikkelen en afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt. Hoe? Loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar werk, verstrekken van informatie over de arbeidsmarkt/het ophelderen van misverstanden, (gespecialiseerde) arbeidsbemiddeling, opleiding, voorbeelden van flexibele werktijden.

​Winner of DPF Award 2019​

We zetten sterk in op een selecte groep tewerkstellingsoplossingen die, naar onze mening, het potentieel hebben om écht verandering teweeg te brengen in de markten waar we aanwezig zijn.

DUO for a JOB brengt jonge werklozen met een migratieachtergrond in contact met ervaren 50+'ers. Deze VZW, opgericht in 2013 in Brussel, biedt ook zijn diensten aan in de regio's Luik, Antwerpen en Gent. Het doel van onze samenwerking is om hun activiteiten uit te breiden in Europa, beginnend met Frankrijk.

​Bestuursleden​

Xavier Van Campenhout
Chairman
Degroof Petercam Foundation

Bruno Colmant

Board Member 
Degroof Petercam Foundation
CEO

Jean-Marc Verbist
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Head Group Chief HR Officer

Anouk Schouppe
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Senior Private Banker

Etienne Denoël
Board Member
Degroof Petercam Foundation
CEO, NGO Agir pour l'enseignement

Patrick Wagenaar
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Head of private banking, Degroof Petercam Luxembourg

Silvia Steisel
Managing Director
Degroof Petercam Foundation
Head of Philanthropy Degroof Petercam