Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

​​"​Supporting social innovations for employment"

​Waarom een stichting?​

Sinds haar ontstaan in 1871 streeft Degroof Petercam naar een inclusieve samenleving. Haar doelstelling is dat iedereen de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven. Privileges hebben, brengt immers ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor al wie minder kansen in het leven heeft.

Degroof Petercam Foundation (DPF) werd opgericht met als doel mensen  te helpen hun leven en toekomst in eigen handen te nemen. We geloven er sterk in dat het niet de omvang van onze onderneming is die ons groot maakt, maar wel onze humane waarden en expertise. 


 • De Foundation werd in 2008 opgericht en is intussen uitgegroeid tot een van de grootste stichtingen in België. Tijdens de eerste tien jaar hebben we met deze stichting van openbaar nut 30 innovatieve projecten gesteund op hun pad naar schaalvergroting.  Meer dan 1.000 mensen op zoek naar werk en professionele groei hebben we bereikt.

  Het 10-jarige bestaan van de Stichting in 2018 was de gelegenheid om onze strategie en de manier hoe wij innovatieve oplossingen voor de tewerkstelling ondersteunen grondig te herzien.  

  Onze aandacht gaat naar oplossingen die vaardigheden uitbouwen, ondernemerschap stimuleren en de arbeidsmarkt steunen.  

  De DPF Award bekroont en steunt:

   nieuwe laureaat per jaar

 • • 1 miljoen euro aan financiële steun
 • • 300 uren niet-financiële steun en met mogelijkheden tot netwerken.
 • • 5 jaar lang


2 nieuwe runners-up per jaar

• Eén éénmalige schenking van 50.000 euro
• niet-financiële steun en met mogelijkheden tot netwerken.

​Ons impactmodel & onze programmatische prioriteiten​

Onze visie

We geloven in een duurzame, inclusieve samenleving waarin elk individu dankzij een kwalitatieve job de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven.  

Onze missie

We ondersteunen sociale ondernemers en bedenkers van vernieuwende oplossingen bij het opschalen van hun oplossingen voor werkgelegenheid.

​Aan de slag​​

De Foundation werkt samen met sociale ondernemers en vernieuwers die inzetten op oplossingen voor een betere werkgelegenheid en een welvaart.  

De winnende oplossingen komen uit de bus na een zeer competitief ‘DPF Award’ selectieproces, dat uit de volgende 5 stappen bestaat: 

 • Nominatie van kandidaten via een netwerk van professionals
 • Online preselectie
 • Uitgebreide due-diligence
 • Bezoek op het terrein
 • Eindselectie door een onafhankelijke jury


Basiscriteria voor de  selectie:

 • Innovatie: hoogstaande oplossingen die systemische verandering mogelijk maken
 • Geografie: impact in België, Frankrijk en/of Luxemburg
 • Onderwerp: Vaardigheden, Ondernemerschap, Jobtoegankelijkheid 
 • Maturiteit: Project met een eerste bewezen impact en een ambitie tot schaalvergroting


Degroof Petercam Foundation aanvaardt geen spontane inzendingen. De Stichting neemt zelf proactief contact op met potentiële kandidaten.

3.1 Mio werklozen in de landen waar we actief zijn
(België, Frankrijk, Luxemburg)
16 Mio werklozen in Europa


173 Mio werklozen werelwijd
(ILO, 2019)

​Verandering die we willen zien​​​​

We onderscheiden drie types van interventies die kunnen bijdragen tot het aanpakken van de werkloosheid:

 • Vaardigheden uitbouwen: tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt – vóór, gedurende en tijdens de tewerkstelling.
  Hoe? , aangepaste opleidingen, omscholingsprojecten, ervaringsleren, curricula evenals leerdoelen en certificaten opgesteld in onderling overleg, levenslang leren. 

 • Ondernemerschap stimuleren: ondernemen en werken als zelfstandige in de verf zetten als krachtige hefbomen voor economische groei.
  Hoe?  beroepsopleidingen, mentorschap, samenwerking en innovatie-ondersteuning, bevordering en opwaardering van de status van ondernemers, vermindering van de sociale en financiële risico's.

 • Talent en jobs bij elkaar brengen: Streven naar een meer inclusieve arbeidsmarkt door talent af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt.
  ​Hoe? Loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar werk, verstrekken van informatie over de arbeidsmarkt/het ophelderen van misverstanden, (gespecialiseerde) arbeidsbemiddeling, opleiding, voorbeelden van flexibele werktijden. 

​Winner of DPF Award 2019​

DUO for a JOB brengt jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond in contact met ervaren werknemers (50 jaar en ouder) die hen bij hun zoektocht naar een job begeleiden. De vzw richt zich zowel tot jongeren als mogelijke begeleiders. Ze werd in 2013 in Brussel opgericht en is vandaag ook al actief in Antwerpen, Gent en Luik. Het doel van dit partnerschap is de organisatie helpen met de uitbreiding van haar activiteiten in heel Europa, te beginnen in Frankrijk.

​Winner of DPF Award 2020

Bayes Impact is een Franse ngo die technologie inzet om sociale problemen in onze samenleving aan te pakken. De organisatie focust meer bepaald op een vlotte toegang tot werkgelegenheid. Hoe? Via ‘Bob’, een gratis dienstverlening voor het grote publiek. De open source tool Bob maakt gebruik van artificiële intelligentie en krachtige algoritmes om mensen op een gepersonaliseerde manier te helpen bij de zoektocht naar een geschikte baan.

​Bestuursleden​

Xavier Van Campenhout
Chairman
Degroof Petercam Foundation

Bruno Colmant
Board Member
Degroof Petercam Foundation
CEO

Jean-Marc Verbist
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Head Group Chief HR Officer

Marie Melikov
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Estate planning & Philanthropy International Desk

Silvia Steisel
Managing Director
Degroof Petercam Foundation
Head of Philanthropy Degroof Petercam

Etienne Denoël
Board Member
Degroof Petercam Foundation
CEO, NGO Agir pour l'enseignement

Yvette Verleisdonk
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Partner, Curia Advocaten