Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

​​"​Supporting the Makers of tomorrow's employment solutions"

​Waarom een stichting?​

Sinds haar ontstaan in 1871 streeft Degroof Petercam naar een inclusieve samenleving. Ze wil dat iedereen de kans krijgt om het beste van zichzelf te geven. Privileges hebben, brengt immers ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor al wie minder kansen in het leven heeft.

Degroof Petercam Foundation (DPF) bestaat in 2018 tien jaar. De stichting werd opgericht met als doel medeburgers te helpen hun leven en toekomst in eigen handen te nemen. We geloven er sterk in dat het niet de omvang van onze onderneming is die ons groot maakt, maar wel onze humane waarden en expertise. 

Als stichting van openbaar nut hebben we 30 innovatieve projecten gesteund op hun pad naar schaalvergroting.  Meer dan 1.000 mensen op zoek naar werk en professionele groei hebben we bereikt. Onze aandacht gaat naar oplossingen die vaardigheden uitbouwen, ondernemerschap stimuleren en de arbeidsmarkt steunen.  

De DPF Maker Award bekroont en steunt:

 • - 1 laureaat per jaar
 • - 1 miljoen euro bedrag
 • - 5 jaar lang
 • - 300 uren niet-financiële steun en met mogelijkheden tot netwerken. 

​Ons impactmodel & onze programmatische prioriteiten​

Onze visie

We geloven in een duurzame, inclusieve samenleving, waarin elk individu de kans heeft om het beste van zichzelf te geven.  

Onze missie

We steunen de makers van de tewerkstelllingsoplossingen van morgen op hun pad naar schaalvergroting.  

​Aan de slag​​

Eerder dan directe steun te verlenen aan de begunstigden, kiest Degroof Petercam Foundation ervoor om samen te werken met leiders (‘makers’) die de schaal van hun oplossingen willen vergroten om (gedeeltelijke) werkloosheid aan te pakken.  

De winnende oplossingen zullen uit de bus komen na een zeer competitief ‘DPF Maker Award’ selectieproces, dat uit de volgende 4 stappen bestaat: 

 • Nominatie
 • Online selectie
 • Veldbezoek
 • Jury


Basiscriteria voor de  selectie:

 • Geographië: België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Zwitserland
 • Onderwerp: Vaardigheden, Ondernemerschap, Jobtoegankelijkheid 
 • Maturiteit: Project met een bewezen impact en een ambitie tot schaalvergroting


Degroof Petercam Foundation aanvaardt geen spontane inzendingen. De Stichting neemt zelf proactief contact op met potentiële kandidaten.
_____

Foto : Netmentora-ondernemers worden uitgedaagd op hun project.

​8.5 Mio werklozen in de 5 landen waar we actief zijn
(België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Zwitserland)
19 Mio werklozen in Europa


200 Mio werklozen werelwijd
(ILO, 2017)

​Verandering die we willen zien​​​​

We onderscheiden drie types van interventies die kunnen bijdragen tot het aanpakken van de werkloosheid. Per leeftijdsgroep hebben we bestudeerd welk type in aanmerking komt:

 • Vaardigheden uitbouwen: tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt – vóór, gedurende en tijdens de tewerkstelling.
  Hoe? Formele scholing, aangepaste opleidingen, omscholingsprojecten, ervaringsleren, curricula evenals leerdoelen en certificaten opgesteld in onderling overleg, levenslang leren. 
 • Ondernemerschap stimuleren: ondernemen en werken als zelfstandige in de verf zetten als krachtige hefbomen voor economische groei.
  Hoe? Formele scholing, beroepsopleidingen, mentorschap, samenwerking en innovatie-ondersteuning, zichtbaarheid en (h)erkenning.
 • Talent en jobs bij elkaar brengen: talent afstemmen en richten op de noden van de arbeidsmarkt.
  ​Hoe? Loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar werk, verstrekken van informatie over de arbeidsmarkt/het ophelderen van misverstanden, (gespecialiseerde) arbeidsbemiddeling, opleiding, voorbeelden van flexibele werktijden. 

_____
Foto : Medewerkers van Degroof Petercam die BeCode-studenten coachen.

​Hoe succes eruit ziet​

We zetten sterk in op een selecte groep tewerkstellingsoplossingen die, naar onze mening, het potentieel hebben om écht verandering teweeg te brengen in de markten waar we aanwezig zijn. 
_____
​Foto : Een student van Tada ontdekt opportuniteiten voor zijn toekomst.

​Bestuursleden​

Xavier Van Campenhout
Chairman
Degroof Petercam Foundation

Philippe Masset
Board Member
Degroof Petercam Foundation
CEO Degroof Petercam

Jean-Marc Verbist
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Head Group Chief HR Officer

Anouk Schouppe
Board Member
Degroof Petercam Foundation
Senior Private Banker

Silvia Steisel
Managing Director
Degroof Petercam Foundation
Head of Philanthropy Degroof Petercam