Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Meer welvaart bieden aan toekomstige generaties

De Degroof Petercam Foundation beschouwt welvaart als een duurzame drager voor vooruitgang, respect en solidariteit. Daarom heeft zij zich de missie opgelegd om een bijdrage te leveren tot de kwaliteit van het algemeen, technisch en beroepsonderwijs en om ondernemerschap aan te moedigen.

Als stichting van openbaar nut steunt en begeleidt zij sinds 2008 innoverende en duurzame projecten die het potentieel hebben om op grote schaal te worden uitgevoerd.

De stichting stimuleert tevens het engagement binnen Bank Degroof Petercam. Het engagement van de Stichting wordt op die manier door alle personeelsleden uitgedragen.

Degroof Petercam Foundation steunt innoverende projecten

 • In onderwijs en ondernemerschap
 • In landen waar Bank Degroof Petercam aanwezig is
 • Die het potentieel hebben om op grote schaal en op lange termijn te worden uitgevoerd
 • Die een praktische oplossing bieden voor reële problemen en die een meetbare maatschappelijke impact hebben

Onze projectbetrokkenheid

 • Bepalen van doelstellingen en key performance indicators
 • Financiering op 3 jaar
 • Het netwerk versterken en contacten tot stand brengen met complementaire actoren
 • Opvolging gedurende 3 jaar door een personeelslid
 • Het voortbestaan van het project garanderen, ook als de financiering na 3 jaar wegvalt

Onderwijs

De Degroof Petercam Foundation ondersteunt onderwijs door het aantal vroegtijdige schoolvertalers te helpen terugdringen. Daarbij gaat de aandacht vooral naar kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en die sociaal achtergesteld zijn. Vandaar dat wij bijdragen tot een kwaliteitsvol en rechtvaardig onderwijs door steun te verlenen aan leerlingen door

 • hen te coachen en te begeleiden
 • hen aan te moedigen
 • hen vaardigheden aan te leren die ze in de toekomst nodig zullen hebben
 • het technisch en beroepsonderwijs te herwaarderen

en aan leerkrachten door:

 • hen te coachen en te begeleiden
 • hen aan te moedigen
 • het beroep van leraar te herwaarderen
 • hen informatieve workshops aan te bieden


DOELSTELLING: ertoe bijdragen dat meer dan 1.500 jongeren per jaar afstuderen en het werk van 1.500 leerkrachten ondersteunen tijdens de volgende drie jaar.

Ondernemerschap

In de overtuiging dat de oprichting van bedrijven een doeltreffend en meetbaar antwoord biedt op de economische uitdagingen van de komende generaties, heeft de stichting ondernemerschap als tweede prioritaire pijler gekozen.

De stichting wil de oprichting van bedrijven en het creëren van werkgelegenheid stimuleren door:

 • het ondernemerschap en de rol van de ondernemer in de verf te zetten
 • ondernemingszin bij jongeren op te wekken
 • nieuwe initiatieven op het vlak van ondernemerschap een duwtje in de rug te geven

DOELSTELLING: Bijdragen tot de oprichting van 100 nieuwe ondernemingen en het creëren van 600 nieuwe banen in de loop van de volgende drie jaar.

Skill-based sponsorship

Elk project dat door de stichting wordt gesteund, wordt begeleid door een personeelslid van Bank Degroof Petercam.

DOELSTELLING: Naast het verlenen van financiële steun, wil de stichting ook een volwaardige partner zijn voor de projecten.