Publicatie van duurzaamheidsinformatie

Als financiële marktspeler is Bank Degroof Petercam (Degroof Petercam) verplicht specifieke productinformatie te verstrekken in overeenstemming met de SFDR-verordening.

Beschrijving van onze benadering voor discretionair beheer

Deze verplichting geldt voor onze mandaten voor discretionair beheer "Core strategy", "Multi-funds" en "Personalized", die elk onder artikel 8 van de SFDR-verordening vallen.

Aangezien elke cliënt zijn eigen duurzaamheidsvoorkeuren kan hebben onder MiFID II, is Degroof Petercam niet in staat, en om redenen van vertrouwelijkheid niet gemachtigd, om meer gedetailleerde informatie te verstrekken op de website voor elk mandaat.

Daarom beperkt de onderstaande informatie zich tot de beschrijving van onze globale aanpak van het discretionair beheer. Gelieve de precontractuele informatie en de SFDR-rapportering te raadplegen die u door Degroof Petercam worden toegestuurd en die specifieke informatie bevatten over uw beheerde portefeuille.
a. Samenvatting
b. Zonder duurzame beleggingsdoelstelling
c. Milieu- of sociale kenmerken van het financiële product
d. Beleggingsstrategie
e. Verhouding van de beleggingen
f. Controle van milieu- of sociale kenmerken
g. Methoden voor milieu- of sociale kenmerken
h. Gegevensbronnen en -verwerking
i. Beperkingen van methoden en gegevens
j. Due diligence
k. Betrokkenheidsbeleid
l. Aangewezen benchmark
Sustainable finance green blocks

Rapportering

Bank Degroof Petercam hecht veel belang aan transparantie.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam