Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Vastgoedsector: duurzaamheid en rentabiliteit gaan hand in hand

Door Olivier Hertoghe - Senior Fund Manager bij Degroof Petercam Asset Management
Duurzaam beleggen zit duidelijk in de lift. Steeds meer beleggers houden in hun keuzes rekening met de ESG-criteria. Aangezien vastgoedfondsen voor veel mensen een vertrouwd onderdeel van de portefeuille vormen, stelt zich de vraag of duurzaam beleggen in vastgoed al mogelijk is. Olivier Hertoghe, Senior Fund Manager bij Degroof Petercam, volgt de sector van dichtbij.

Duurzaamheid essentieel in verhuur

Tot voor enkele jaren kwam duurzaamheid niet of nauwelijks ter sprake in de ontmoetingen met de vastgoedsector. Maar vandaag staat het in elke vergadering met de vastgoedvennootschappen op de agenda. Enerzijds worden zij door de strengere Europese en nationale regelgeving ertoe aangezet om hun bestaande panden duurzamer te maken en nieuwe gebouwen met behulp van duurzame methodes en materialen te ontwikkelen. Anderzijds beseffen ze dat ze uitzicht krijgen op een hogere huurprijs als hun gebouwen duurzaam zijn. Ook de huurders zijn vragende partij. Sommige bedrijven willen zelfs niet meer huren wanneer een gebouw niet aan een reeks duurzaamheidscriteria voldoet.

Groot-Brittannië: minimum EPC-score voor verhuur

Wanneer we bijvoorbeeld naar de Britse huurmarkt kijken, dan moeten gebouwen aan een verplicht duurzaamheidsniveau voldoen om ze na 2030 nog te kunnen verhuren. Het gaat om het EPC-niveau, met scores van A tot G. Vanaf 2025 is D de minimumscore, in 2025 wordt dat B. Dat is een belangrijke evolutie. Want bijvoorbeeld in Londen haalt vandaag nog maar 15% van de gebouwen de EPC-score B.

Wie betaalt factuur aanpassingen?

Gebouwen duurzamer maken vergt heel wat investeringen, en de overheidsreglementering zal alleen maar strenger worden. Voor de financiering van investeringen wordt gekeken naar subsidiëring door de overheden en naar hogere inkomsten uit verhuur, maar de vastgoedvennootschappen zullen ook zelf moeten investeren. Dat kan tijdelijk wegen op de rentabiliteit, maar op lange termijn geeft het meer zekerheid over de huurinkomsten.

Methodologie DPAM

Naast de milieuaspecten omvat ESG ook een sociale en een bestuurlijke (zogeheten governance) component. Voor het opvolgen van al die criteria heeft Degroof Petercam een eigen methodologie ontwikkeld, waarbij elk bedrijf een score krijgt tussen 0 en 5. Bedrijven die 2 of minder halen, dreigen uit de portefeuille te vallen. In zo’n geval overlegt de fondsbeheerder met de vastgoedvennootschap om na te gaan hoe die zwakke score verbeterd kan worden.

ESG even belangrijk als rentabiliteit

Rentabiliteit en ESG-aspecten zijn vandaag evenwaardige beoordelingscriteria geworden. Dat hoeft trouwens geen tegenspraak te zijn. Ze gaan hand in hand. Bedrijven die niet investeren in duurzaamheid zullen in de toekomst geen goede rentabiliteit kunnen voorleggen.
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Blijft u graag op de hoogte van het laatste financiële nieuws? Abonneer u op onze blog en ontvang onze nieuwe blogartikels meteen in uw mailbox.
We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Deel het artikel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam