Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Hoge energieprijzen: welke economische en financiële impact?

Door Hans Bevers - Chief Economist
Wereldwijd trekt de economie aan, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Bedrijven worden geconfronteerd met problemen in de logistieke keten en grondstoffentekorten, maar de jongste tijd vooral ook met stijgende energieprijzen. Daardoor rijzen er twijfels over de economische groeivooruitzichten. Hans Bevers, Chief Economist bij Bank Degroof Petercam, geeft tekst en uitleg bij die recente evoluties en hun economische en financiële impact.

Twijfels

Er is druk op de wereldwijde groeiverwachtingen omwille van een aantal factoren. Ten eerste was de sterke heropleving van de economie tijdens de eerste jaarhelft niet vol te houden. Ten tweede zien we verstoringen in de voorraadketens, waar heel wat internationale groepen mee te maken hebben. Denk aan Carrefour, Ikea, Philips of Umicore bijvoorbeeld. Of de automobielsector die geconfronteerd wordt met een tekort aan chips. En die problemen zullen niet onmiddellijk opgelost geraken. Daarnaast zijn er twijfels over de Chinese economie, waar een duidelijke groeivertraging wordt verwacht als gevolg van de problemen in de vastgoedsector. En ten vierde zijn er al enige tijd de stijgende energieprijzen, die een risico vormen voor de wereldeconomie. Maar ons basisscenario is vooralsnog dat de financiële positie van gezinnen sterk genoeg is en het ondersteunde beleid soepel genoeg om ervoor te zorgen dat de wereldeconomie deze uitdagingen kan overkomen. 

Gasprijzen

Wanneer we inzoomen op de energieprijzen, dan voelen zowel gezinnen als bedrijven de impact. Internationaal is de olieprijs verdubbeld tegenover dezelfde periode vorig jaar en de gasprijs is zelfs gestegen met meer dan 500%. Dat is het gevolg van een mismatch tussen vraag en aanbod na de Covid-crisis. Enerzijds is er de snelle heropleving van de economie, maar we hebben het voorbije decennium ook te weinig investeringen gezien in zowel groene als traditionele energiebronnen. In Europa wordt vandaag bijvoorbeeld 30% minder gas geproduceerd dan tien jaar geleden. 
Daarnaast moeten we rekening houden met China dat steenkool ruilt voor gas en Rusland dat geopolitiek hard spel speelt, gecombineerd met speculatie in de markt zelf. Bovendien is er nog de energietransitie. Op termijn moeten we volledig af van fossiele brandstoffen, daar is iedereen het over eens. Maar in de transitiefase zal er allicht nog veel vraag zijn naar gas. 
We verwachten dan ook dat de prijzen van gas hoog zullen blijven, maar allicht niet meer zo hoog als vandaag. We gaan er namelijk van uit dat de investeringen worden opgedreven, dat Rusland de kraan iets meer openzet, dat de speculatie vermindert en de gasvoorraden weer worden opgebouwd. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de gasprijs naar beneden komt en de vrees voor inflatie getemperd wordt vanuit dit perspectief. Inflatie wordt uiteraard door meerdere factoren veroorzaakt. Er zijn een aantal factoren die voor een structureel hogere inflatie kunnen zorgen zoals een krappere arbeidsmarkt in een vergrijzende samenleving, het feit dat centrale banken mikken op een iets hogere inflatie, een verminderde appetijt voor de globalisering alsook een meer ondersteunend budgettair beleid. Financiële markten prijzen trouwens al een structureel hogere inflatie in.

Beleggingsstrategie

We hebben onze aandelenweging een beetje afgebouwd als gevolg van de eerder fors gestegen koersen, de twijfels rond de wereldeconomie en de anticipatie van een iets minder soepel monetair beleid. Maar we blijven wel in belangrijke mate geïnvesteerd in aandelen, ze blijven de hoeksteen van de portefeuilles, goed gediversifieerd naar regio’s en sectoren. Daarnaast speelt het obligatiegedeelte van de portefeuille een rol van diversificatie, ook al omdat we op die manier het muntrisico beter kunnen spreiden.
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Blijft u graag op de hoogte van het laatste financiële nieuws? Abonneer u op onze blog en ontvang onze nieuwe blogartikels meteen in uw mailbox.
We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Deel het artikel
Meer over:
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam