Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Wat betekent de oplopende inflatie voor uw beleggingen?

Door Hans Bevers - Chief Economist
De economie is wereldwijd in goede doen. Ook in eigen land werden de groeiverwachtingen al bijgesteld en zien we het vertrouwen van consumenten weer toenemen. De keerzijde van de medaille is dat de inflatie ook weer oploopt, zowel in de VS als in de eurozone. Hoe moeten we dat nu juist inschatten? Hans Bevers, Chief Economist van Degroof Petercam, geeft tekst en uitleg.

Inflatie fors hoger door basiseffecten en aanbodbeperkingen

Op korte termijn lag een stijging van de inflatie in de lijn der verwachtingen. Ze gaat nu fors hoger, naar zelfs 3,6% in Amerika en 2% in de eurozone. Dat heeft te maken met twee zaken. Enerzijds de tijdelijke ‘basiseffecten’, op zeer korte termijn, als gevolg van sterk gestegen prijzen van energie en voeding. Anderzijds zijn er ook beperkingen in het aanbod. Voor een aantal zaken, zoals halfgeleiders en chips, kan het aanbod de vraag niet echt volgen. Dat vertaalt zich in hogere prijzen, die misschien tot midden volgend jaar zullen aanhouden.

Inflatiestijging is expliciete doelstelling

Op langere termijn liggen de risico’s voor inflatie ook eerder opwaarts. Dat is ook logisch, de vorige decennia hebben we een stelselmatige daling van de inflatie gezien. De voorbije tien jaar lag de inflatie zowel in de VS als de Eurozone echt uitgesproken laag. Een stijging van de inflatie is momenteel dan ook een expliciete doelstelling van de centrale banken. Het monetaire beleid moet het budgettaire beleid volgen om voor extra herstelkracht te zorgen.

Krappere arbeidsmarkt door vergrijzing

Bovendien is er ook de vergrijzing, waar er een daling van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aankomt. Dat kan zorgen voor een krappere arbeidsmarkt en druk op de lonen. En we verwachten ook dat de globalisering niet meer in dezelfde mate zal zorgen voor prijsdalingen. Dat werkt een iets hogere inflatie mee in de hand, maar het alarmeert ons niet.
Voorlopig blijven de centrale banken obligaties opkopen, dat zal stilaan wel aan een lager tempo gebeuren, mogelijk al volgend jaar. En sowieso is het nog te vroeg voor een renteverhoging.

Geloof in aandelen

Beleggers willen uiteraard hun koopkracht behouden en verhogen. Dat betekent dat ze moeten focussen op het reële rendement, na inflatie. Met de huidige rentes wordt dat erg moeilijk op spaarboekjes of via beleggingen in obligaties. We blijven daarom geloven in aandelen, beleggingen in bedrijven dus, die rekening houden met de ontwikkeling van prijzen en lonen.

Wilt u uzelf en uw familie beschermen?

Neem contact op en laat ons het hebben over beleggen en nalatenschap.
Deel het artikel
Meer over:
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam