Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
"Do more"

Bayes Impact nieuwe laureaat van Grote Prijs Degroof Petercam Foundation

Door Silvia Steisel - Managing Director of Degroof Petercam Foundation
Bayes Impact, de techstarter met maatschappelijk doel van de 27 jaar jonge Paul Duan, is nu officieel laureaat van de Degroof Petercam Foundation voor 2020.

Portret van een visionair...

Paul Duan, co-founder Bayes Impact
Geniaal, begaafd, revolutionair, nerd? Hoe beschrijf je een jongeman als Paul Duan die in algoritmen en kunstmatige intelligentie is gespecialiseerd. Zijn opleiding en zijn uitstekende kwaliteiten hadden de toegangspoorten naar een veelbelovend carrière in Silicon Valley wijd open gezet, maar toch besluit Paul om sociaal ondernemer te worden en zijn talent in de strijd te gooien voor het algemeen welzijn. Hij keert terug naar Frankrijk en richt er Bayes Impact op, een bedrijf dat maatschappelijke problemen via technologie wil aanpakken. Hij krijgt versterking van knappe koppen die eveneens op het verlanglijstje prijken van wereldwijde technologiereuzen. Hij legt de lat meteen torenhoog: de werkloosheid oplossen in Frankrijk. Voor die uitdaging lanceert hij "Bob", een website die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om mensen aan een job te helpen. De gepersonaliseerde tool is bovendien financieel aantrekkelijk omdat het geautomatiseerde proces op krachtige logaritmen berust.

Overtuigend bedrijfsmodel

In 2018 vindt een eerste ontmoeting plaats tussen de Degroof Petercam Foundation en Bayes Impact. Een jaar later sleept de organisatie de tweede prijs van de Stichting in de wacht. Ze krijgt een opleiding aangeboden in samenwerking met de Europese Investeringsbank om sneller te kunnen groeien en rijft ook een pilootcontract bij Actiris Brussel binnen. Van het een komt het ander, en in 2019 is de organisatie opnieuw kandidaat voor de hoofdprijs van de Stichting. Ze hebben hun concept inmiddels tegen het licht gehouden en advies ingewonnen, en pakken uit met een herzien model. “Aanvankelijk richtten we ons met de Bob-site rechtstreeks naar werkzoekenden en bereikten we 150.000 mensen in Frankrijk. Een mooi aantal, maar ontoereikend voor een regio of een land. Daarom hebben we ons model bijgestuurd en focussen we op de publieke sector. We zetten in op samenwerkingsverbanden en vinden de dienstverlening van de betrokken instanties opnieuw uit met behulp van geavanceerde technologieën. Zo is exponentiële impact mogelijk", meent Duan. De organisatie boekt grote vooruitgang. Bayes Impact slaagt erin de jury voor zich te winnen en neemt in februari de leiding in het selectieproces.

We zetten in op samenwerkingsverbanden en vinden de dienstverlening van de
betrokken instanties opnieuw uit met behulp van geavanceerde technologieën. Zo
is exponentiële impact mogelijk.

Missie van de Stichting

De Degroof Petercam Foundation zet haar schouders onder innoverende maatschappelijke projecten die de werkgelegenheid ten goede komen. De Stichting selecteert elk jaar één project dat ze vervolgens financieel en extra-financieel ondersteunt. Bayes Impact ontvangt een miljoen euro voor de verdere uitbouw van zijn activiteiten gespreid over vijf jaar. Het project werd geselecteerd omdat enerzijds een partnerschap mogelijk is met de Stichting en de groep Degroof Petercam. En anderzijds omdat de organisatie dezelfde maatschappelijke visie heeft (eerlijker en inclusiever), blijk geeft van uitzonderlijke ondernemende kwaliteiten en in staat is te innoveren.

Selectieproces

Het selectieproces van de Degroof Petercam Foundation duurt 10 maanden en begint met een fase van nominaties door filantropische professionals. De genomineerde organisaties doorlopen vervolgens een geautomatiseerd selectieproces. Op die manier worden 30 kandidaten geselecteerd waarvan het dossier door drie personen van de Stichting wordt geanalyseerd. Tien geselecteerde projecten worden op het terrein bezocht. Deze "due diligence" eindigt met een preselectie van zes finalisten die worden voorgelegd aan een externe jury. Die heeft de opdracht om de winnaar en twee bijkomende laureaten aan te wijzen. De jury werd dit jaar voorgezeten door Lisa Hehenberger, directeur van het Esade Entrepreneurship Institute in Barcelona en een deskundige op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap bij de Europese Commissie en de OESO.
Deel het artikel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam