Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

​De uitdagingen van vandaag zijn de opportuniteiten van morgen

Environmental-, Social- & Governance-factoren: geïntegreerd zodat u met kennis van de risico’s en opportuniteiten kunt beleggen

ESG-factoren hebben een impact op beleggingen en worden geïntegreerd in het beleggingsproces.

Verantwoord aandeelhouderschap

Als verantwoorde investeerder laat Degroof Petercam zijn stem horen via zijn fondsen en vermogensbeheerders - Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en Degroof Petercam Asset Services (DPAS).

Geëngageerd voor een duurzame financiële sector.

DPAM ondertekende de beginselen voor verantwoord investeren zoals die door de Verenigde Naties sinds 2011 worden gepromoot. Via zijn internationale vertakkingen is de fonds- en vermogensbeheerder een actief lid van collaboratieve en dynamische wereldwijde netwerken met een gemeenschappelijk doel voor ogen: maatschappelijk verantwoord financieren.

Alert: Minimum 3+ images needed for the slider

Alert: Please start Adding Images at bottom

Oplossingsgericht

Wij bieden cliënten oplossingen op maat, gaande van volledige integratie van ESG-factoren tot beste praktijken en op uitsluitingscriteria gebaseerde benaderingen. Twee benaderingen zijn cruciaal:


  1. Verantwoord investeren: erkent uitdrukkelijk de relevantie van ESG-criteria en de soliditeit en stabiliteit van de markten op lange termijn (ESG-integratie).
  2. Duurzaam investeren: Past ESG-criteria toe die een impact hebben op de geschiktheid van investeringen, met name via uitsluitingen (ESG-engagement).

Ons engagement voor duurzaamheid houdt het volgende in:

  • Het verdedigen van basisrechten - Global Compact-indicatoren van de VN
  • Een opinie uitbrengen over controversiële activiteiten
  • Als verantwoordelijke stakeholder transparantie en beste praktijken promoten en de dialoog aangaan.

​Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als aandeelhouder en economische speler dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid:

  1. Wij verzekeren dat de rechten van aandeelhouders en andere stakeholders worden gerespecteerd. Ons stembeleid / rapport over de stemactiviteit bepaalt onze benadering inzake de promotie van beste praktijken op het vlak van deugdelijk bestuur.
  2. In het kader van ons beleid inzake verantwoord beleggen en om ook aandeelhoudersverantwoordelijkheid aan te moedigen, startte Degroof Petercam Asset Management een engagementprogramma ​om een dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we investeren.
  3. Hoewel DPAM overwegend een positieve benadering volgt die is gebaseerd op dialoog, engagement en impact, is het ook belangrijk om rekening te houden met de controversiële activiteiten die worden uitgesloten van onze duurzame en/of traditionele strategieën. Degroof Petercam Asset Management heeft een beleid aangenomen betreffende controversiële bedrijven.


​beleid inzake controversiële activiteiten