• nl
  • Bescherming van de investeerder
Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Bescherming ​van de investeerder

MiFID II Brochure

TARIEVEN

Basistarieven (execution only en ad hoc advies)


Tarieven voor cliënten met een overeenkomst van vermogensbeheer


Tarieven voor cliënten met een overeenkomst van beleggingsadvies


BELEID  INZAKE “BEST EXECUTION” 

Beleid downloaden
Download Bijlage 1 Marktplaatsen – jaarlijks rapport


UITVOERINGSBELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN
Download PDF


BESCHERMING VAN CLIËNTEN TEGOEDEN

BELONINGSBELEID
Download PDF (globaal) (enkel beschikbaar in het Engels)
Download PDF (identified staff) (enkel beschikbaar in het Engels)


SECURITY SETTLEMENT INSTRUCTIONS
Download PDF


KLACHTENPROCEDURE 

Gelieve in geval van klachten in eerste instantie contact op te nemen met de dienst Klachtenbeheer van Bank Degroof Petercam door uw klacht te sturen naar het volgende adres :
Bank Degroof Petercam SA/NV
Dienst Klachtenbeheer
Nijverheidsstraat, 44
1040 Brussel.
E-mail : claims@degroofpetercam.com

Indien u zich niet kunt vinden in de voorgestelde oplossing van de dienst Klachtenbeheer van Bank Degroof Petercam, dan kunt u zich richten tot de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen op het volgende adres :
Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat, 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

GEDRAGSCODE

Op 15 oktober 2012 werd een vernieuwde gedragscode voor de banksector geïmplementeerd : de Gedragscode voor banken

Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijkse handelen met u trouw zal blijven aan de waarden die de sector vooropzet.


BIJZONDERE RISICO’S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN