Klachten

procedure

Gelieve in geval van klachten in eerste instantie contact op te nemen met de dienst Klachtenbeheer van Bank Degroof Petercam door uw klacht te sturen naar het volgende adres:

Bank Degroof Petercam SA/NV
Dienst Klachtenbeheer
Nijverheidsstraat, 44
1040 Brussel.
e-mail : claims@degroofpetercam.com

Indien u zich niet kunt vinden in de voorgestelde oplossing van de dienst Klachtenbeheer van Bank Degroof Petercam, dan kunt u zich richten tot de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen op het volgende adres:

Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat, 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
e-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam