Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Financial Markets

De eerste keus voor transacties op de aandelen- en obligatiemarkt in de Benelux.

sell-side research

De eerste keus voor beurstransacties in de Benelux

Met een team van 13 ervaren analisten, dat meer dan 120 bedrijven volgt, beschikt Degroof Petercam over een van de grootste sell-sideresearchteams in de Benelux. Het team volgt het grootste deel van de Benelux-bedrijven van groot tot klein, en dat opeen zeer stelselmatige basis.   Hierdoor zijn we in staat om een stabiel en superieur rendement op lange termijn te genereren.

Met gedetailleerde rapporten, regelmatige nieuwsupdates en talrijke marketingevents en roadshows, ondersteunen wij onze internationale institutionele cliënten in hun beleggingsbeslissingen.

Naast onze focus op de Benelux richten wij ons ook breder op de gezondheidszorg en de vastgoedsector.

Een ervaren team van Equity Sales en Sales Traders bedient, in nauwe samenwerking met het onderzoeksteam, onze institutionele cliënten in de belangrijkste Europese en Amerikaanse financiële centra en alle institutionele cliënten in België. Ons internationale institutionele cliëntenbestand bestaat uit tier one pensioenfondsen, vermogensbeheerders, hefboomfondsen, family offices, verzekeringsmaatschappijen, holdingmaatschappijen …

Ons evenemententeam organiseert jaarlijks meer dan 1000 vergaderingen met investeerders tijdens roadshows en seminaries in verschillende Europese landen. Daarnaast zijn er de Healthcare, Real Estate & Consumer Conference- en Benelux-dagen in Milaan, Zürich en Parijs.

Degroof Petercam is regelmatig betrokken bij bloktransacties, kapitaalverhogingen en beursintroducties in de Benelux.

Obligatiehandel

De afdeling institutionele bond sales is aanwezig op de West-Europese regio en is vooral actief in de euro-obligatiemarkt. Het professionele sales team bestaat uit ervaren medewerkers met  een bewezen trackrecord in het vervullen van de behoeften van de cliënt.

Wij verdelen nieuwe uitgiften van bedrijfsobligaties en private plaatsingen aan een brede waaier van institutionele beleggers.

Wij bieden een uiterst hoge kwaliteit van plaatsing voor emittenten en een geoptimaliseerde uitvoering voor de beleggers.

any questions?

Optie-, warranten- en bonusplannen

Het structureren en marketen van optie-, warranten- en ook van bonusplannen voor medewerkers behoort tot onze expertises. Met meer dan 500 zakelijke cliënten is Degroof Petercam  dan ook marktleider in België. Onze expertise dekt alle mogelijke plannen, gaande van warrantenplannen met een blokkeringsperiode van een dag of een jaar, tot plannen op de eigen aandelen van de onderneming.

Degroof Petercam beheert het financiële aspect (uitgifte, waardering, terugkoop en uitoefening van de opties), het structureren, het fiscale aspect, en het softwareplatform. Daarnaast nemen we ook het globale management van het plan voor onze rekening. Verder helpen we bedrijven op meerdere vlakken bij het opzetten van plannen op hun eigen aandelen, waaronder:

  • softwareplatform;
  • cashless of gewone uitoefening van opties;
  • realtime verkopen van aandelen;
  • optiewaardering;
  • oplossingen voor prefinanciering van de belasting;
  • naleven van regelgeving (MAR, rapportering, MiFID, EMIR, enz.).


RAADPLEEG DE PRIJZEN MEER WETEN?

Cross Asset Solutions

De afdeling “Cross Asset Solutions” heeft verleent advies aan institutionele, corporate en private cliënten.

Deze opdracht houdt meer bepaald in:

  • Het uitwerken van tailor-made en asymmetrische producten
  • Een competence center te zijn voor afgeleide en gestructureerde producten
  • Het voorstellen van alternatieve beleggingsopportuniteiten

Buy-Side Dealing Desk

Het Buy Side Dealing Desk is het gecentraliseerde multi-assetteam dat instaat voor de uitvoering van de orders van de verschillende vermogensbeheerstakken van de Groep, hetzij voor Institutioneel Vermogensbeheer hetzij voor Private Banking, zowel in België als in de buitenlandse filialen.

Een team met hooggekwalificeerde professionals beschikt over de nodige tradingsystemen en staat garant voor een optimale service aan onze portefeuillebeheerders en voor het uitvoeren van complexe regelgevende vereisten.

De zoektocht naar liquiditeit is van strategisch belang en wordt best bereikt door het uitbouwen van een sterk internationaal netwerk van professionele relaties met de brokersgemeenschap en door een goede kennis van de verschillende marktmechanismen.

Meer nog dan louter in te staan voor orderuitvoering, is de Buy Side Dealing Desk een strategische partner die deel uitmaakt van het beheersproces van de portefeuilles, dit door te focussen op een optimale uitvoering van de investeringsbeslissing en het genereren van alpha door het verminderen van de uitvoeringskosten en het delen van relevante marktinformatie.