Onze bestuursorganen

& hun leden

Maak kennis met onze bestuursleden en de bestuursorganen waarin ze zetelen.

Mandaten uitgevoerd door onze bestuursleden


Lijst van externe mandaten uitgeoefend door bestuursleden van Bank Degroof Petercam

Juridische structuur


Vereenvoudigde juridische structuur van de bank Degroof Petercam (sinds 28/02/2021)
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam