select-global-sustainability-funds-Hero

Verder denken dan vandaag, vooruitgang voor iedereen

ESG-criteria? Check!
Omdat collectief belang ook in uw belang is

Succesvolle ondernemers, vrije beroepen, bedrijven, families en privébeleggers krijgen advies bij het beschermen, opbouwen en overdragen van hun kapitaal in de beste omstandigheden. Opdat u uw ambities en projecten kan realiseren, draagt Bank Degroof Petercam actief zorg voor uw vermogen.
Experts analyseren uw patrimonium en wisselen met u van gedachten over concrete uitdagingen zoals de klimaatopwarming. Vervolgens bepalen ze een beleggingsstrategie die robuust en wendbaar is, om alle situaties het hoofd te kunnen bieden. Met het oog daarop stelt Bank Degroof Petercam investeringsfondsen voor, beheerd door Degroof Petercam Asset Services. Het dagelijks beheer van de fondsen wordt door Degroof Petercam Asset Services gedelegeerd aan Bank Degroof Petercam.

Toekomstgerichte beheerbenadering

Sinds 2001 kiest Degroof Petercam resoluut voor een benadering die de klemtoon legt op beleggingen waarin ecologie, sociale aspecten en goed bestuur (ESG) een centrale plaats krijgen en die bijdragen aan een inclusieve collectieve welvaart. De kennis is na verloop van tijd verder verfijnd en geoptimaliseerd met als resultaat een rigoureus beleggingsproces, dat vandaag méér dan ooit zijn (meer)waarde bewijst.
De methodologie en niet-exhaustieve criteria van deze benadering:
  • Uitsluiting van controversiële sectoren en activiteiten, denk maar aan tabak, kansspelen, wapens, entertainment voor volwassenen en bedrijven die het UN Global Compact niet respecteren.
  • Selectie op basis van drie criteria: ecologie (E), sociale aspecten (S) en goed bestuur (G). De ESG-criteria zijn geïntegreerd in het onderzoek, de analyse en de selectie van effecten voor een beleggingsportefeuille volgens het best-in-class-principe, een kwantitatieve ESG-screening.
  • en slotte is er ook de thematische of kwalitatieve ESG- screening op basis van de integratie van duurzame thema’s binnen het bedrijf, zo bijvoorbeeld bedrijven actief op het gebied van milieu-oplossingen (groene energie of watervoorziening) die sterk groeien en hun activiteiten uitbreiden rond dat thema.
De experts van Bank Degroof Petercam verzekeren de selectie, de opvolging en de evaluatie van de geselecteerde activa en houden de duurzaamheid ervan tegen het licht. Initiatieven binnen bedrijven die het pad effenen naar een nog betere ESG-score worden aangemoedigd, onder meer door uitoefening van het stemrecht op algemene vergaderingen en door in dialoog te treden met het management van deze bedrijven. Niet alleen u als belegger, maar de hele samenleving zal op termijn meegenieten van deze proactieve benadering.
Sustainable Finance Brochure
Pioniers in beleggingsfondsen en experts in private banking sinds 1871
Bij Degroof Petercam beschikt u over de expertise van verschillende métiers. Lees meer over het beleggingsbeleid en de selectiecriteria.
Towards Sustainability
In februari 2021 ontving het fonds Select Global Sustainable het label "Towards Sustainability" voor zijn compartimenten Low, Medium en High. Onafhankelijk toezicht door het Central Labelling Agency (CLA) garandeert zowel de integriteit van het label en zijn kwaliteitsnormen als de voortdurende ontwikkeling ervan (bron: towardssustainability.be)

Het label wordt toegekend voor één jaar en jaarlijks opnieuw beoordeeld. Dat een fonds het label heeft gekregen, wil echter niet noodzakelijk zeggen dat het aan uw eisen op het vlak van duurzaamheid tegemoetkomt, noch dat het zou voldoen aan criteria opgelegd door toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie fsma.be.

Toonaangevend in

vermogensbeheer en ESG-beleggingen

select-global-sustainability-funds-section3-split-img
Dankzij de ervaring van Degroof Petercam private bankers, bent u zeker van beleggingsoplossingen die tot de beste van de markt behoren.
Degroof Petercam is een onafhankelijke Belgische vermogensbeheerder met sterke financiële draagkracht. Het beheer van uw vermogen op lange termijn is in goede handen, op elk moment van uw leven.

69,8

miljard

Activa onder beheer

1461

Experts dagelijks tot uw dienst

Degroof Petercam kiest de beleggingsstrategieën die in de meest turbulente periodes en op lange termijn hun nut bewezen.

Het beheer dat hierbij voorstaat, leidt tot duurzame resultaten.

Deze strategieën hebben tot doel om de overtuiging van Degroof Petercam te verwezenlijken via beleggingsinstrumenten met een uitgesproken ESG-karakter. Filters worden daarnaast toegepast voor de uitsluiting van controversiële sectoren en activiteiten, in positieve duurzaamheidsanalyses en voor het engagement en het stemgedrag van de aandeelhouders.

De beleggingsstrategieën in de praktijk

Maak uw keuze
Select Global Sustainable Low - B
Select Global Sustainable Medium - B
Select Global Sustainable High - B
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam