Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
filantropie-broodnodig-degroof-petercam-foundation

Filantropie is broodnodig in tijden van crisis

Door Silvia Steisel - Managing Director of Degroof Petercam Foundation
Tijdens deze crisis wordt meer dan ooit aangeklopt bij verenigingen voor hulp. Hoewel ze discreet opereren, is hun actieterrein heel uitgebreid: toedienen van medische zorgen aan kwetsbare personen, bijstand aan wie uit de digitale boot valt, hulp bieden aan kleine zelfstandigen, telers en ondernemers, instaan voor logistiek, basisgoederen uitdelen, zorgen voor de geestelijke gezondheid van jongeren en armoede bestrijden. De nood blijkt hoog, want almaar meer mensen doen een beroep op hen.
Precies daarom is filantropie zo belangrijk. Want om te goed te blijven functioneren moet een organisatie nu eenmaal over voldoende middelen beschikken. Dankzij de giften van particulieren staan ze niet voor een onmogelijke opdracht, maar zijn ze in staat om een tandje bij te steken tijdens noodsituaties. Ook de overheid beseft dat filantropie noodzakelijk is voor ons maatschappelijke weefsel. Daarom kondigde de regering deze zomer aan dat donaties aan verenigingen voortaan voor 60% fiscaal aftrekbaar zullen zijn (tegenover 40% in normale omstandigheden).
Donaties lieten toe om op veel grotere schaal te opereren. Enkele voorbeelden tonen dat aan: Dokters van de Wereld slaagde er in slechts enkele weken in om noodcentra te openen en extra vrijwilligers aan te trekken die medisch geschoold zijn. Op die manier kon de organisatie sinds maart meer dan 7.000 consultaties organiseren. MicroStart, een organisatie die zich inzet voor micro-ondernemers, lanceerde een fonds met noodkredieten ter waarde van 1 miljoen euro. Ook bij de Voedselbanken is er momenteel veel vraag naar hulp. Het aantal steunaanvragen steeg met 30% tegenover dezelfde periode in 2019.

Wat deed de Degroof Petercam Foundation?

"Onze eerste bekommernis was ervoor zorgen dat onze huidige projecten de crisis zonder kleerscheuren konden doorstaan", zegt Silvia Steisel, managing director van de Degroof Petercam Foundation.
  • Bij Bayes Impact, een ngo die een digitale oplossing heeft uitgewerkt om werkzoekenden te begeleiden, creëerde Covid-19 nieuwe kansen. De interesse voor hun dienstverlening nam sterk toe, in die mate zelfs dat nieuwe kantoren weldra de deuren zullen openen in Engeland, de Verenigde Staten en Canada.
  • Bij Duo for a Job, een vereniging die eveneens door de Degroof Petercam Foundation ondersteund wordt en die jonge werkzoekenden in contact brengt met ervaren begeleiders, was er aanvankelijk een vertraging in de activiteiten. De vereniging speelde daarop in en digitaliseerde de opleidingen, waardoor 90% van de duo’s in contact konden blijven. Ook de uitbreidingsplannen naar Frankrijk en Nederland worden voortgezet.

Meer schenken

De leden van de raad van bestuur van de Foundation wilden zelf ook een extra inspanning leveren en maakten een noodbudget vrij. Maar wie zou die financiële hulp krijgen en hoe? Voor een stichting die fondsen heel strategisch en conform haar maatschappelijke doel toekent, is dat een essentiële vraag. Ook belangrijk: waar is onze steun het dringendst nodig? En voorts: wat zijn de prioriteiten in deze crisis?

Focus op eigen actieterrein

De Foundation richt zich op de tewerkstelling, een domein dat na de gezondheidszorg het hardst in de coronaklappen heeft gedeeld. Op basis van verslagen van ngo's, Think-Tanks en informatie op het terrein besluit de Foundation te focussen op drie thema’s:
  • Kleine zelfstandigen
  • Ondernemers die over de kop gaan als gevolg van de coronacrisis
  • Systemisch project: via financiële ondersteuning het herstel aanzwengelen van de werkgelegenheid vanaf 2021. Het project richt zich naar jobs met een maatschappelijk belang en beoogt een duurzame heropleving van de economie.

Snel en gericht handelen.

"Normaal trekken we 10 maanden uit om projecten die we financieel willen ondersteunen (1M€ per project, nvdr) door te lichten. Omdat we heel kort op de bal wilden spelen, hebben we ons dit keer gebaseerd op analyses van andere stichtingen en op aanbevelingen om initiatieven te selecteren die we in het kader van Covid-19 zouden ondersteunen", vervolgt Silvia Steisel.
De Foundation heeft gekozen om samen te werken met organisaties die al actief waren op het actieterrein dat we voor ogen hadden:
  • MicroStart werd gekozen om micro-ondernemers in België te bereiken via een gift waarmee een fonds met noodkredieten kan worden opgericht.
  • De Pulse Foundation (die ondernemerschap bevordert) was bezig met het wegwerken van een lacune in het vangnet voor ondernemers: begeleiding van degenen die met een faillissement of bedrijfssluiting worden geconfronteerd. De Foundation heeft besloten om samen met Pulse een in Frankrijk ontwikkeld model uit te rollen. Op slechts zes maanden tijd werd de methodologie goedgekeurd en werd een projectleider aangeworven. Tegen het jaareinde is het Revival-programma klaar om de eerste ondernemers te begeleiden die zich in deze situatie bevinden. Brussel bijt de spits af.
Dankzij deze nauwe samenwerking met verenigingen kon de Foundation ook meedelen aan de groep Degroof Petercam, die mee zijn schouders wilde zetten onder deze eerstelijnsondersteuning, wat er leefde op het terrein. "Zo heeft de groep enkele prioritaire projecten gefinancierd die buiten het maatschappelijke doel van de Foundation vallen, meer bepaald gezondheidszorg en ondersteuning van de culturele sector. Onze aanpak was complementair. Deze crisisperiode is zeer intens voor al wie zich toelegt op filantropie en heeft ons doen nadenken over de rol, de missie en de toegevoegde waarde van de Degroof Petercam Foundation. Het bestuur kwam twee keer zo vaak bijeen als in normale tijden. We kwamen er sterker uit en zijn nu nog meer overtuigd van de essentiële rol die filantropie speelt", besluit Silvia Steisel.
Hoewel dit artikel vooral gaat over financiële schenkingen, willen we ook wijzen op andere vormen van donaties die in een crisis als deze minstens even belangrijk zijn: tijd en vaardigheden ter beschikking stellen, voedsel en goederen in natura schenken, bloed en plasma geven.
Wilt u ook actie ondernemen? De Foundation staat klaar om haar terreinkennis en ervaring als filantroop met u te delen.
Overweegt u om zelf een filantropisch project te starten? Bespreek het met uw estate planner.
Deel het artikel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam