Onze experten volgen de economie en de financiële markten op de voet.
Better2

Marie Logé: "Better heeft de ambitie om filantropie te democratiseren”

Silvia Steisel - Managing Director of Degroof Petercam Foundation
Via de Gingo Foundation, het eerste platform voor collaboratieve filantropie, zet Degroof Petercam mee zijn schouders onder Better, een digitaal abonnement voor filantropie dat op solidariteit berust. Mede-oprichtster Marie Logé doet uit de doeken waarom deze nieuwe, innoverende benadering van filantropie zo belangrijk is.

Wat is de belangrijkste missie van Better?

Marie Logé: Better vertrekt vanuit een merkwaardige evolutie in onze samenleving: terwijl het totale aantal schenkers in België jaar na jaar toeneemt, is bij jongere generaties van een dergelijke stijging absoluut geen sprake.

Hoe komt dat?

Millennials (25-45 jaar) zijn niet minder altruïstisch dan oudere generaties. Zij beseffen ook goed dat onze samenleving voor grote uitdagingen staat en willen graag hun steentje bijdragen. Maar daar wringt het schoentje: ze beschikten niet over passende tools om dat te doen. De jonge generaties professionals bereik je slechts als je op de juiste manier aanspreekt, meer bepaald door boodschap te brengen die digitaal (vanzelfsprekend voor deze generatie) en visueel is (zij lezen weinig), weinig inspanning vergt (zij hebben weinig tijd), hen inspireert (zij zijn idealistisch), collaboratief is (zij zijn zich bewust van de kracht van het collectief) en hen beloont (zij willen weten dat zij een verschil maken).

Deze jonge generaties nu al bij donaties betrekken, is zowel op korte als op lange termijn een goede zaak: niet alleen zal het aantal kleine donateurs in België sterk stijgen, ook het gewicht van de actieve filantropen van morgen zal daardoor toenemen. Better pakt daarom uit met een oplossing op maat: het digitale solidariteitsabonnement voor donateurs.

Hoe past uw project in het Belgische filantropische landschap?

Marie Logé: In België stijgt het bedrag dat aan filantropische initiatieven wordt geschonken jaarlijks en ook het aantal schenkers neemt toe. Tegelijkertijd neemt het bedrag dat een gemiddeld gezin aan filantropie besteedt af. Better speelt in op die tendens met als ambitie om filantropie te democratiseren.

Lange tijd werd onterecht gedacht dat donaties voorbehouden voor aan een klein aantal, zeer kapitaalkrachtige weldoeners. Better maakt nu komaf met die idee. Elk bedrag dat regelmatig en collectief wordt geschonken, kan immers een verandering teweegbrengen. Naast een top-down model, stelt Better daarom een bottom-up filantropiemodel voor.

Bovendien brengt Better - in tegenstelling tot het traditionele model waarin adviseurs een beperkt aantal individuele, welgestelde filantropen begeleiden - een groot aantal kleine schenkers samen en positioneert het zich als een digitale adviseur voor collaboratieve filantropie.

Ten slotte wil Better ervoor zorgen dat schenken een goede gewoonte wordt die je met plezier doet en niet uit schuldgevoel.

Wat is de toegevoegde waarde van Better voor de filantropie?

Marie Logé: Better geeft filantropie op drie manieren een impuls: met een nieuw publiek, met een nieuwe aanpak en met statistische gegevens.

Ten eerste spreekt Better de taal van de jongere generatie. De doelstelling is hier om degenen die nog geen schenkingen doen warm te maken voor filantropie. Door hen een oplossing aan te reiken die naadloos bij hen aansluit.

Ten tweede doorbreekt Better het vaak nogal oubollige imago van filantropie. Geen starre structuren of omslachtige procedures dus, noch gedateerde communicatie. Better zet in op een aanpak die filantropie even snedig maakt als een startup. Dat houdt in: digitale tools, eenvoudige geautomatiseerde processen en boeiende communicatie.

Ten derde huldigt Better het ‘meten is weten’-principe. In België vormt het gebrek aan doeltreffende meetinstrumenten en -gegevens een hinderpaal en bestaan er in vergelijking met Frankrijk, Nederland of het Verenigd Koninkrijk slechts weinig systematische studies over filantropie. Bij gebrek aan betrouwbare informatie is er een neiging tot extrapoleren, wat initiatieven om de sector te professionaliseren zeer bemoeilijkt. Better wil hier verandering in brengen en heeft krachtige meetmethoden ingevoerd om het filantropische ecosysteem van relevante statistieken te voorzien. Zodra Better een kritische massa van gebruikers heeft bereikt, wordt het mogelijk om geanonimiseerde gegevens ter beschikking te stellen van de hele sector.

Marie, wat was jouw drijfveer om Better te gaan leiden?

Marie Logé: het is een heel ambitieuze uitdaging en daar hou ik van! Ik geloof er echt in. Onze generatie wil actief meewerken. Ik ben dan ook erg blij dat wij hen de juiste tools kunnen geven. Daarnaast streef ik naar een gemeenschap van schenkers die voldoening haalt uit hun bijdrage aan een eerlijkere, groenere en inclusievere samenleving, met verenigingen die de middelen krijgen om hun ambities te verwezenlijken.

Het project is spannend omdat we iets in beweging hebben gezet. Op slechts zes maanden tijd hebben we een platform op poten gezet dat operationeel is. Dat vormt de basis om verder te werken, te verbeteren en te luisteren naar de verenigingen en de filantropen. We hebben veel ideeën voor de toekomst. Het Better-abonnement heeft de Beta-fase doorstaan en staat intussen online. Onze ambitie is nu om binnen een jaar 5.000 leden te hebben. Het abonnement is slechts een eerste stap. De feedback van de gebruikers en de best practices uit de startup-wereld zullen ons helpen om voortdurend verbeteringen aan te brengen. Better zal bijvoorbeeld gebruik maken van kunstmatige intelligentie om het profiel van zijn abonnees nog beter te doorgronden waardoor het aanbod nog beter op hun voorkeuren kan worden afgestemd. Met als uiteindelijke doel om als digitaal beheerplatform uit te groeien tot de referentie voor alle schenkingen die Better-gebruikers wensen te doen.

Met Better tillen we het oude Gingo platform naar een hoger niveau, zowel qua gebruikerservaring als in termen van doelstellingen, impact en publiek.

Xavier Van Campenhout - Voorzitter Degroof Petercam
Better 2 NL
Better is de opvolger van het crowdgiving platform Gingo, gelanceerd door Bank Degroof Petercam in 2015. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die wordt geleid door Marie Logé (CEO) en Thomas Carton de Wiart (CTO). Het project kan rekenen op financiële steun van de Gingo Foundation (stichting van openbaar nut), waar Bank Degroof Petercam mee in het bestuur zit. De ploeg wordt gecoacht door Xavier Van Campenhout (voorzitter van de Degroof Petercam Foundation) en heeft een partnerschap gesloten met de Koning Boudewijnstichting.
Voor meer informatie:
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Blijft u graag op de hoogte van het laatste financiële nieuws? Abonneer u op onze blog en ontvang onze nieuwe blogartikels meteen in uw mailbox.
We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Deel het artikel
Trust. Knowledge.

Trust. Knowledge.

Sinds 1871 streven wij ernaar het beste, niet het grootste, beleggingshuis te zijn. Trust en knowledge staan centraal in alles wat we doen.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam