Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
market-news-november-2020
Monthly Market News

Monthly Market News November 2020 – Tendensen op de markten

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
In november konden zowat alle risicodragende segmenten van de financiële markten profiteren van de aankondiging van werkzame coronavaccins. ‘Veilige haven’-beleggingen hebben terrein prijsgegeven.

Tendens aandelenmarkten: opstoot van optimisme

De aandelenmarkten sloten in de maand november fors hoger af. De S&P500 kon een nieuw recordniveau optekenen en de Dow Jones sloot voor het eerst in de geschiedenis boven 30.000 punten. De Europese aandelenmarkten boekten de beste prestatie gedurende de maand. De Stoxx600 bereikte zijn hoogste niveau sinds februari. In de emerging markets maakten de niet-Aziatische beurzen in november een deel van hun achterstand goed.
De voor de hand liggende verklaringen voor deze opstoot van optimisme zijn het resultaat van: de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de aankondiging van een doorbraak in de zoektocht naar een werkzaam coronavaccin. Het waren vooral de Europese beurzen die profiteerden van het nieuws over het coronavaccin. De cyclische en ‘value’ sectoren die het meest hadden geleden onder de inperkingsmaatregelen, bleven achter op de aandelenmarkt. Maar zij zullen ook het meest profiteren van de komst van een vaccin. Die sectoren hebben een zwaardere weging in de Europese beursindices, wat de outperformance van Europese aandelenmarkten sinds deze aankondigingen verklaart. Daarentegen, de sectoren die het meest profiteerden van de noodgedwongen @home-trend (groeiaandelen) kregen af te rekenen met winstnemingen. Die sectoren zijn het sterkst vertegenwoordigd in de Amerikaanse beursindices. De beurshausse en sectorrotatie kwamen er tegen een achtergrond van toenemende coronabesmettingen. Maar de aankondiging van een vaccin laat toe om voorbij deze moeilijke periode te kijken.

Tendens obligatiemarkten: vaccinnieuws duwt rente even hoger

De rentes op de referentieobligaties van Duitsland en de Verenigde Staten gingen hoger bij het nieuws van werkzame vaccins. De Duitse 10-jarige rente steeg deze maand tot -0,45% en de Amerikaanse tegenhanger bleef slechts een paar basispunten onder 1,0%, een niveau dat sinds maart niet meer werd bereikt. In de tweede helft van de maand zijn deze obligatierentes weer licht gedaald. Vanuit marktperspectief zal het monetaire beleid de komende jaren zeer soepel blijven, ook al trekt de economie aan na de inzet van het vaccin. Al met al bleef de evolutie van de rente over de maand vrijwel ongewijzigd.
In Europa had het veto van Hongarije en Polen tegen de meerjarenbegroting en het stimuleringsplan weinig invloed op de markten. De spreads van de zuidelijke landen van de eurozone bleven dalen. De rente op 10-jarige overheidsobligaties van Spanje en Portugal benadert de nul procent.
In dit klimaat van het nemen van risico's op de markten gingen de spreads van bedrijfsobligaties opnieuw lager en ze bevinden zich nu dicht bij hun pre-coronaniveau. Dat geldt zowel voor kwaliteitsobligaties (‘investment grade’) als voor ‘high yield’. Maar het onderliggende beeld is niet zo eenduidig: bedrijven die het meest getroffen zijn door de pandemie (cyclische sectoren, vrije tijd, …) noteren nog aan spreads die ruimschoots boven hun pre-coronaniveau liggen.

Centrale banken: status quo

In afwachting van de aankondiging van december, bevestigen de notulen van de ECB-vergadering van november dat de momenteel aangewende instrumenten - het aankoopprogramma voor obligaties (PEPP) en de langetermijnfinanciering voor banken (TLTRO’s) - verder zullen worden verlengd.
De Zweedse centrale bank verhoogde in november haar aankoopprogramma met 200 miljard Zweedse kronen en verlengde de looptijd tot eind 2021.
De notulen van de novembervergadering van de Federal Reserve gaven aan dat er geen wijzigingen in de monetaire politiek nodig zijn. Indien de omstandigheden wijzigen, kunnen de modaliteiten van de bestaande programma’s aangepast worden (bijvoorbeeld verschuiving naar langere looptijden in het obligatieaankoopprogramma).

Deviezen: ‘Veilige haven’-munten achteruit

De Japanse yen en de Zwitserse frank daalden tegenover de euro, een daling die zich vooral voordeed na de aankondiging van een coronavaccin. De Amerikaanse dollar verloor wat meer terrein. De verkiezingsoverwinning van Joe Biden zal naar verwachting de onzekerheid over het handelsbeleid van de VS verminderen.
Het Britse pond ging wat hoger ondanks het uitblijven van een handelsakkoord tussen de EU en het VK. Er zou vooruitgang zijn in de onderhandelingen, maar belangrijke verschillen blijven bestaan.
De emerging market-munten wonnen over het algemeen wat van het eerder opgelopen verlies terug in de afgelopen maand. De zwakkere dollar en het positievere beleggerssentiment ondersteunden deze munten.

Grondstoffen: goud uit de gratie

De goudprijs kende een korte opstoot bij het begin van de afgelopen maand tot 1.950 dollar per ons door de onzekerheid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar naarmate duidelijk werd dat het juridisch getouwtrek van uittredend president Trump niet zal lukken en vooral door de aankondiging van werkzame vaccins tegen het coronavirus, gleed het goud vrij fors af tot ongeveer 1.800 dollar per ons. In die omgeving was het voor beleggers niet langer opportuun om hun toevlucht te zoeken in veilige havens.
De industriële metalen zetten hun opmars verder met het vooruitzicht op een normalisering van de economische activiteit in de loop van 2021.
De olieprijs kende een sterke stijging. De koers bleef net onder 50 dollar per vat, het hoogste niveau sinds begin maart. Ook hier voedt de komst van coronavaccins de hoop op een normalisering van de vraag. Begin december zal OPEC+ beslissen over de verlenging van de productiebeperkingen.
Deel het artikel
Meer over:
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam