service-line-marble-pillar

Wealth Management: uw vermogen staat centraal in onze aanpak

Maak uw financiële ambities waar

Uw situatie en beperkingen zijn uniek, vooral wanneer het om internationale zaken gaat. De groei van uw persoonlijk of beroepsvermogen hangt af van vele variabelen, zoals uw fiscale en secundaire woonplaats in het buitenland, uw vermogenssituatie en uw economische belangen, uw familiebedrijf of uw kinderen in het buitenland.
Uw Private Banker geeft u rechtstreeks toegang tot onze multidisciplinaire experts om zo samen uw doelstellingen te verwezenlijken.

Uw vermogen biedt u vele

mogelijkheden

, maar roept ook vragen op. Wij begeleiden u bij deze vaak

complexe

keuzes.
Uw behoeften en doelstellingen leiden onze experts om:
  • Regelmatig inkomen te genereren
  • Uw kapitaal te investeren
  • Uw vermogen te laten groeien
  • Eenmalige uitgaven te financieren
  • Uw nalatenschap of die van een dierbare te plannen
  • Uw beleggingen te diversifiëren
  • Betekenis te geven aan uw vermogen
  • Uw vermogen door te geven aan toekomstige generaties
Jean-François Genicot

Profiteer van de synergie tussen onze onderzoeksteams voor macro-economie en beleggingsstrategie.

Jean-François Genicot, Head of Investment Management

Onze beleggingsstrategie

voor uw beheer
En krijg toegang tot beleggingsfondsen van topkwaliteit met sterke prestaties dankzij een benadering op basis van:
1.
Beleggingen op lange termijn
Door ondergewaardeerde activa te selecteren en risicopremies te meten
2.
Open architectuur
Door onze eigen activa te combineren met die van erkende fondsenbeheerders van derde partijen
3.
Duurzaam investeren
Door te kiezen voor huisfondsen met een duurzaam label en bedrijven/landen met een ESG-beleid

Ontdek ons aanbod van

duurzaam discretionair beheer

in video
Visuel-preview-video-sustainable-portfolio-management-lu

Uw voorkeuren om

uw vermogen te beschermen en te laten groeien

Banque Degroof Luxembourg: vier beheersmandaten
Onze vier beheersmandaten kunnen worden aangepast aan uw adviesbehoeften en uw wens tot autonomie:
1.
Portfolio Management
Wij beheren uw portefeuille op discretionaire basis, zonder enige tussenkomst van uw kant, op basis van uw profiel, de beleggingsdoelstellingen en -strategie die samen werd bepaald.
2.
Portfolio Investment Advice
Wij geven u uiteenlopende gepersonaliseerde aanbevelingen over financiële instrumenten,
in het kader van een samen overeengekomen beleggingsstrategie. Wij stellen bepaalde beleggingen voor en gaan in op uw verzoeken om advies/aanbevelingen voor elke transactie die u overweegt.
3.
Ad Hoc Investment Advice
U handelt in financiële instrumenten op uw eigen initiatief, zonder enig advies, en u stuurt
ons uw orders ter uitvoering. Wij verstrekken u, occasioneel en op uw verzoek, gepersonaliseerde aanbevelingen voor bepaalde transacties met betrekking tot financiële instrumenten.
4.
Execution Only
U verricht transacties in financiële instrumenten op eigen initiatief, zonder enig advies, en in dit kader zendt u ons orders ter uitvoering. Wij geven u geen beleggingsadvies.

Uw

familiebedrijf

volgen, beheren en laten groeien
AB_6977
Of u nu uw professioneel vermogen wenst te investeren of de projecten van uw onderneming wenst te financieren, de financiële experts van Degroof Petercam staan aan uw zijde. U profiteert van de expertise van ons uitgebreide netwerk en onze exclusieve diensten om betrouwbare financiële oplossingen te vinden.
MIZA1819

Bereik uw doelen en ambities met een internationale private bank.

Afhankelijk van uw lokale of grensoverschrijdende situatie.
Uw privé- of beroepsvermogen is soms complex, of het nu lokaal of grensoverschrijdend is, en vereist ondersteuning op maat. Of u nu in Luxemburg of in het buitenland woont, uw doelstellingen zijn onze leidraad zodat we samen uw ambities kunnen verwezenlijken, hier en elders.