Documenten

& voorwaarden

Hier vindt u allerlei documentatie over Banque Degroof Petercam Luxembourg zoals onze algemene voorwaarden en andere belangrijke juridische documenten. Neem contact op met ons als u het document dat u zoekt niet vindt.
Algemene Voorwaarden
Algemeen Voorwaarden
geldig sinds 1 januari 2022
Algemeen Voorwaarden
geldig sinds 1 januari 2020
Algemene Voorwaarden: verschillen tussen 2021 en 2022
Indirect Clearing: direct client disclosure document
Engelstalig document
My Degroof Petercam Luxembourg: gebruiksvoorwaarden
Beleggersbescherming
Beleid betreffende het uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten
Franstalige versie
Beleid inzake orderafhandeling en –toewijzing
Beleid voor het beheer van belangenconflicten
Bescherming van de cliëntentegoeden
Brokers
Engelstalig document
CSDR: Verordening Centrale Effectenbewaarinstellingen
DAC 6: nieuwe verplichtingen in de strijd tegen agressieve belastingplanning
Lijst van inlichtingen nodig voor de stilzwijgende toestemming
List of investment markets and sub-custodians of Banque Degroof Petercam Luxembourg
Engelstalig document
MiFID II: Informatie bestemd voor de niet-professionele cliënten
MiFID II: Informatie bestemd voor de professionele cliënten
MiFID II: Informatie bestemd voor in aanmerking komende tegenpartijen
Plaatsen van uitvoering
2020 | Engelstalig document
Plaatsen van uitvoering
2019
Procedure Legal Entity Identifier verkrijgen: handleiding
SRDII Disclosure Engagement Policy
Engelstalig document
Terms of Business
Engelstalig document
Privacy
Charter voor werknemersprivacy
Franstalig document
Handvest omtrent de bescherming van persoonsgegevens “Privacy Charter”
Tariefvoorwaarden
Tariefvoorwaarden Banque Degroof Petercam Luxembourg
geldig sinds 1 januari 2022
Tariefvoorwaarden Banque Degroof Petercam Luxembourg
geldig sinds 1 oktober 2020
Wettelijke informatie
Algemeen beloningsbeleid
Beloningsbeleid "identified staff"
Corporate Governance
Engelstalig document
KI(I)D
Raadpleeg hier de documenten die verband houden met uw beleggingsproducten.

Sustainable Financing Disclosure Regulation (SFDR)
In de beleidscontext van de EU wordt duurzame financiering gedefinieerd als een reeks initiatieven die erop gericht zijn economische groei te ondersteunen en tegelijk de druk op het milieu te verminderen en rekening te houden met sociale aspecten en aspecten van goed bestuur. Daartoe is een belangrijk pakket regelgevende teksten gelanceerd om hiervoor een kader te creëren. Lees meer
Klachtenprocedure
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam