Afhankelijk van uw situatie,

lokaal of grensoverschrijdend

Uw privé of beroepsvermogen is lokaal of grensoverschrijdend van aard en soms complex en vereist ondersteuning op maat.
U woont in Luxemburg of in het buitenland en uw mobiliteitssituatie vereist de ondersteuning van multidisciplinaire experts: Vermogensbeheer, Estate Planning, Kunstadvies, Private Equity, Lombardkrediet of zelfs Levensverzekeringen.

Uw doelstellingen dienen als leidraad

om samen uw ambities te verwezenlijken, hier en elders.

Internationale expertise

in Private Banking
In een context van toenemende mobiliteit kan het organiseren en diversifiëren van uw vermogen complex zijn omdat het onderworpen is aan verschillende wetgevingen en belastingstelsels. Vertrouw op de sectoroverschrijdende expertise van onze teams in Luxemburg.
Als transnationaal Private-Banking-centrum van de hele Groep Degroof Petercam zijn wij de toegewijde partner voor uw vermogen, dat wij sinds 1871 ontwikkelen rond drie principes: deskundigheid, verantwoordelijkheid en internationaliteit.

Luxemburg, een gevestigd

Europees centrum

voor Private Banking
Als toegangspoort tot de Europese markt voor Private Banking-partijen kan het Groothertogdom Luxemburg bogen op een lange geschiedenis van ervaring en gespecialiseerde deskundigheid om uw belangen te behartigen. De deskundigheid van het Luxemburgse financiële centrum wordt immers erkend en zeer gewaardeerd:
 • Financiële stabiliteit (Triple A), politieke, sociale en economische stabiliteit
 • 500 miljard euro aan activa onder beheer
 • 85% van onze Private Banking-cliënten zijn Europees
 • Meervoudige en complementaire vaardigheden
 • Grensoverschrijdende fiscale expertise
 • Expertise in filantropie en plezierbeleggingen, zoals kunst
 • Breed scala aan family office-diensten

Dichtbij

uw problematiek
Diversifieer uw beleggingen, bescherm uw privé- of beroepsvermogen tegen onvoorziene gebeurtenissen, financier uw projecten met een eventuele sociale dimensie. Geef het ten slotte zo goed mogelijk door als de tijd daar is.
Uw ambities staan bij ons centraal. Daarom bepaalt uw land van verblijf de organisatie van onze multidisciplinaire teams: Private Banker, Estate Planner, Experts (Krediit, ESG, enz.) en Assistenten.
Vertrouw op een multiculturele en meertalige omgeving verspreid over vijf markten.
 • Luxemburg

 • België

 • Nederland

 • Frankrijk & Zuid-Europa

 • Canada

Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam