visionary-estate-planning

Estate Planning: lokaal of grensoverschrijdend, uw vermogen is in goede handen

Laten we uw vermogen organiseren om uw toekomst en die van de volgende generaties voor te bereiden

De complexiteit van uw lokale of transnationale situatie vereist oplossingen op maat.
Ons team Estate Planning beschikt over een sectoroverschrijdende en internationale expertise: het helpt u uw vermogen te organiseren op basis van uw familiale en professionele situatie. Afhankelijk van uw fiscale woonplaats houden wij rekening met de specifieke kenmerken van uw vermogen en de historiek ervan om in alle rust uw wensen en doelstellingen te verwezenlijken.

Structureer uw

vermogen

en plan uw

nalatenschap

met vertrouwen
De nationale en internationale regelgeving en belastingen worden steeds complexer en veranderen voortdurend. Het is dus van essentieel belang de organisatie van uw activa te optimaliseren. Onze experts werken op lange termijn met u samen om een gepersonaliseerd antwoord te bieden op uw verwachtingen en doelstellingen.

Overdracht van

vermogen

Inzicht en organisatie volgens de fiscale en burgerlijke aspecten (huwelijksstelsels), evenals de woonplaats van uw erfgenamen en de kenmerken van uw patrimonium (roerend, onroerend goed, ligging, enz.).

Structurering

van beleggingen
Zowel financieel (effectenrekeningen, levensverzekeringen, vennootschappen, enz.) als onroerend goed (direct en indirect), van de verwerving tot het bezit en de overdracht (ten kosteloze of ten bezwarende titel).

Verandering van

woonplaats

Mobiliteit en ondersteuning (administratieve, burgerrechtelijke en fiscale aanbevelingen zowel in het land van vertrek als in het land van aankomst, contacten met plaatselijke adviseurs, coördinatie en planning van de verschillende fasen).

Internationale

belasting
Analyse van grensoverschrijdende situaties en aanbevelingen. Integratie van de fiscale bijzonderheden van het land van verblijf bij de organisatie van het vermogen en het financieel beheer.

Bescherming

van kwetsbare personen
Bijstand bij de uitvoering van mandaten in een internationale context (bijvoorbeeld: Frans mandaat voor toekomstige bescherming, Belgisch buitengerechtelijk mandaat) of via bedrijfsinstrumenten.

Ontdek de

uitdagingen van een
internationale erfopvolging

in video
Visuel-preview-video-international-succession-lu

Uw vermogensplanning

in 5 stappen

1.
Inventarisatie van uw vermogen
We maken een inventaris op van uw huidige situatie, zowel familiaal als patrimoniaal, inclusief gezinssamenstelling, roerende en onroerende goederen in België en het buitenland, huwelijkscontract, testament, schenkingsakte, enz.
2.
Huidige gevolgen & vooruitzichten
Op basis van de inventaris voert onze deskundige een grondige analyse uit van uw vermogen en nalatenschap, en bepalen we de impact op fiscaal en juridisch gebied van uw huidige situatie.
3.
Oplossingen & kansen
We bekijken waar verdere mogelijkheden zijn tot verbetering, rekening houdende met uw wensen en factoren zoals de leeftijd van uw kinderen of uw beroepsactiviteit en maken een schriftelijk verslag op.
4.
Uitvoering van uw plan
Opvolging met uw advocaat, accountant, adviseur en/of notaris: validering van de ontwerpakten, "bankgiften".
5.
Voortdurende herevaluatie
Permanente opvolging van uw vermogen en planning in functie van de evolutie van uw situatie en uw specifieke behoeften.

Samen maken we uw

filantropische ambities

waar
Verschillende handen vormen samen een hart
Wilt u een filantropisch project opzetten? Wij kunnen u helpen het te structureren en nog professioneler te maken door een beroep te doen op de erkende deskundigheid van de Stichting Degroof Petercam. Van het idee tot de meting van de impact via de marktstudie, begeleiden wij u bij het opzetten van uw governance en uw financieringsstrategie. U zult ook profiteren van onze contacten met andere filantropen in ons netwerk en met erkende deskundigen in uw actiegebied.

Ontdek de

uitdagingen van
filantropie

in video
Visuel-preview-video-philanthropy-lu

Bepaal het

bestuur van uw familiebedrijf

Het is belangrijk voor u om familieconflicten te vermijden en de duurzaamheid van uw familiebedrijf te verzekeren. Deze ambitie vereist de steun van alle belanghebbenden in een gemeenschappelijk project. Wij helpen u om na te denken over de bestuurlijke kwesties van uw familiebedrijf (patrimoniaal, gemengd of professioneel) om:
  • Een intergenerationele langetermijnvisie te ontwikkelen: het resultaat van een geschiedenis en gedeelde waarden
  • Aandeelhouderskwesties te beheren: stemmen op algemene vergaderingen, dividendbeleid en liquiditeit van aandelen, overdracht van aandelen ten kosteloze of ten bezwarende titel, waardebepaling, enz.
  • Het operationele beheer van de onderneming te consolideren: vernieuwing van de bestuursorganen, bezoldigings- en werkgelegenheidsbeleid voor de gezinspartners, verduidelijking van het communicatieproces, enz.

Profiteer van de expertise van onze internationale experts en hun sectoroverschrijdende kennis om oplossingen te vinden die aangepast zijn aan uw behoeften en doelstellingen.

dossier-gouvernance-lu

Wat zijn de bijzonderheden van een familiebedrijf?

Ontdek in ons dossier de uitdagingen en doelstellingen van governance in familiebedrijven.
MIZA1819

Bereik uw doelen en ambities met een internationale private bank.

Afhankelijk van uw lokale of grensoverschrijdende situatie.
Uw privé- of beroepsvermogen is soms complex, of het nu lokaal of grensoverschrijdend is, en vereist ondersteuning op maat. Of u nu in Luxemburg of in het buitenland woont, uw doelstellingen zijn onze leidraad zodat we samen uw ambities kunnen verwezenlijken, hier en elders.