Privacy Charter
Charter voor werknemersprivacy
Franstalig document
Handvest omtrent de bescherming van persoonsgegevens “Privacy Charter”