De wereldeconomie kan een grote impact hebben op uw beleggingen. Blijf op de hoogte en volg de economische evoluties en trendsdoor de ogen van onze experts.
market-trends-august-2021
Monthly Market News

Monthly Market News Augustus 2021 – tendensen op de markten

Door Johan Gallopyn - Investment Desk Analyst
De aandelenmarkten bleven in augustus positief georiënteerd. Zowel in de VS als in Europa werden nieuwe records genoteerd in de loop van de maand. Chinese beurzen hadden het opnieuw moeilijker door nieuwe reguleringsmaatregelen.
Onze expert, Johan Gallopyn, analyseert de markttrends van augustus 2021.

Tendens aandelenmarkten: positief beursklimaat blijft overeind

Augustus was een positieve maand voor de aandelenmarkten. Voor de Europese (Stoxx600) en Amerikaanse (S&P500 in dollar) betekende dit de zevende opeenvolgende maand met positieve performances. Het beurssentiment werd nochtans gedrukt door vrees voor een trager economisch herstel als gevolg van de oprukkende deltavariant. Minder sterke groeicijfers in een reeks activiteitsindicatoren in China droegen bij aan het onzekerder economisch klimaat. Beleggers werden in de loop van de maand bovendien iets risicoschuwer door de mogelijk iets sneller dan verwachte start van de afbouw van het aankoopprogramma voor obligaties door de Amerikaanse Federal Reserve. Maar aan de andere kant werden de beurzen ondersteund door de publicatie van uitstekende bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal in zowel Europa als in de VS. Op indexniveau werd de sterkste stijging genoteerd sinds 2009, zowel op het vlak van winst als wat de omzet betreft, een gevolg van de lage vergelijkingsbasis vorig jaar en het herstel van de activiteit. Bedrijven melden ook dat zij een hoger dividend zullen uitkeren en/of meer eigen aandelen zullen inkopen. Daarnaast werd in de VS vooruitgang geboekt in het dossier van het investeringsplan voor infrastructuur van 1.000 miljard dollar (goedkeuring in de Senaat met steun van bepaalde Republikeinen). Voor het plan voor sociale infrastructuur van 3.500 miljard werd voorts grotere overeenstemming bereikt binnen de Democratische partij. Het ‘buy on dips’-principe blijft voorlopig van toepassing op de beurzen.
De beursprestaties verliepen op geografisch vlak vrij gelijklopend voor de grote regio’s, al werd de Amerikaanse beurs in de tweede helft van de maand geholpen door de sterke prestatie van de groeiaandelen. Na de forse daling in juli bleven de Chinese beurzen het evenwel moeilijk hebben. Een nieuwe wet op de gegevensbescherming wijst erop dat de Chinese reguleringsgolf blijft voortduren. De maatregel had vooral een negatieve impact op technologieaandelen.
market-trends-august-2021-img1

Tendens obligatiemarkten: beperkte hogere rente  

De Amerikaanse 10-jarige ging in het begin van de afgelopen maand ongeveer 20 basispunten hoger tot 1,37% na de publicatie van het uitstekende werkgelegenheidsrapport van juli. Daarna nam de onzekerheid bij beleggers toe. Ze zochten de veiligheid op van overheidsobligaties en duwden de 10-jarige obligatierente in de VS opnieuw een tiental basispunten lager tot 1,25%. De onzekerheid was enerzijds het resultaat van twijfel over de groeivooruitzichten door het wereldwijd toenemende aantal covid-besmettingen, en anderzijds van het verslag van de Federal Reserve dat een iets vroegere start van de afbouw van het aankoopprogramma voor obligaties in het vooruitzicht stelde. De Duitse 10-jarige rente ging vooral hoger tijdens de laatste dagen van de maand na de publicatie van hoger dan verwachte (zij het gedeeltelijk door eenmalige factoren) inflatiecijfers in de eurozone. De spreads van de zuidelijke landen van de eurozone beleven stabiel in de afgelopen maand.
De spreads voor bedrijfsobligaties gingen in eerste instantie wat hoger door de vrees voor groeivertraging, maar konden daarna helemaal herstellen om de maand onveranderd af te sluiten.
market-trends-august-2021-img2

Centrale banken: Federal Reserve start ‘tapering’ mogelijk nog dit jaar

Uit het verslag van de recentste vergadering in juli bleek enige verdeeldheid onder de leden van de Federal Reserve. De ‘meeste leden’ zijn er voorstander van om de afbouw van het aankoopprogramma (‘tapering’) voor obligaties (momenteel 120 miljard per maand) te starten vanaf eind dit jaar, terwijl ‘verscheidene andere leden’ hun voorkeur voor begin 2022 bevestigden. De markt interpreteerde dit als een minder soepel standpunt dan eerder, maar dat werd nadien tijdens het Jackson Hole symposium voor centrale bankiers opnieuw wat gemilderd door commentaren van Fed-voorzitter Powell. De marktverwachting gaat er toch van uit dat de Fed in september de plannen voor de 'tapering' zal bekendmaken en in het vierde kwartaal zal beginnen met het afbouwen van de activa-aankopen. 
De Noorse centrale bank behield zoals verwacht haar beleidsrente op 0%, maar bevestigt dat de beleidsrente in september hoogstwaarschijnlijk zal worden verhoogd. Ze verwijst daarbij naar de normalisering van de economische activiteit en naar de risico’s van een lage rente gedurende lange tijd (financiële onevenwichten).
De centrale bank van Nieuw-Zeeland stelde de in augustus verwachte renteverhoging uit omwille van nieuwe lockdowns door oplopende covid-besmettingen. De verwachting is nu dat een renteverhoging in oktober zal volgen.
Na de verlaging van de vereiste reserveratio (RRR) in juli blijven de commentaren van de Chinese centrale bank wijzen op een snelle versoepeling van de monetaire politiek. De verklaring kwam er nadat bleek dat de kredietverstrekking in juli aan het traagste tempo was gegroeid sinds februari 2020.
market-trends-august-2021-img3

Deviezen: centrale banken en grondstoffen zetten de toon

De dollar verstevigde in de loop van de maand tot 1,17 tegenover de euro, het hoogste niveau van het jaar. De dollar profiteerde van de sterke werkgelegenheidscijfers voor juli die in het begin van de afgelopen maand werden gepubliceerd en van de hogere onzekerheid op de financiële markten over de groeivooruitzichten. Ook de ietwat vroeger ingeschatte start van de tapering ondersteunde de Amerikaanse munt. De dollar moest nadien de winst weer grotendeels prijsgeven door de mildere commentaren van Powell in Jackson Hole.
De Nieuw-Zeelandse dollar en de Noorse kroon werden ondersteund door de vooruitzichten van een hogere rente, ondanks een tijdelijke terugval in de loop van de maand van de prijzen voor grondstoffen en olie, en ondanks de opnieuw strengere lockdown in Nieuw-Zeeland. 
De munten van opkomende landen verstevigden meestal in augustus, dankzij de minder sterke dollar in de tweede helft van de maand en een toenemende risico-appetijt. Munten die gevoelig zijn aan fluctuaties van de grondstoffenprijzen (zoals de Zuid-Afrikaanse rand en Braziliaanse real) kenden daarbij weliswaar enige volatiliteit.
Cryptomunten verstevigden in augustus. Bitcoin bereikte 50.000 dollar nadat de digitale munt in juli was teruggevallen tot 30.000 dollar.
market-trends-august-2021-img4

Grondstoffen: koersdipje door vrees voor groeivertraging 

De vrees voor een tragere groei door de deltavariant en de tragere groei in China was ook merkbaar door de daling van een aantal grondstoffenprijzen, waaronder olie en industriële metalen. Het International Energy Agency verlaagde de raming van de mondiale groei van de vraag naar olie met 550.000 vaten per dag, verwijzend naar het effect van het virus. De olieprijs daalde in de loop van de maand naar 65 dollar per vat tegenover 75 dollar begin augustus.
Metalen als koper en ijzererts moesten terrein prijsgeven maar konden naar het einde van de maand toe een deel van de verliezen recupereren. Uitzondering op de trend was de aluminiumprijs die in augustus zijn hoogste koers in de voorbije 10 jaar bereikte. Het metaal zet daarmee, net als de meeste andere industriële metalen, zijn opwaartse trend verder van het voorbije jaar door het herstel van de vraag na de pandemie. De aluminiumprijzen werden nu opgedreven door mogelijke productieverlagingen in China, waar de overheid het toezicht op sterk vervuilende industrieën opvoert om haar klimaatdoelstellingen te halen. Peking heeft evenwel gewaarschuwd tegen speculatie op de grondstoffenmarkten en tracht de stijgende prijzen de kop in te drukken door strategische metaalvoorraden op de markt te brengen.
De goudprijs sloot de maand augustus onveranderd af, maar kende in de loop van de maand aanzienlijke volatiliteit. In de eerste helft van de maand daalde het goud tot net boven 1.700 dollar per ons nadat het sterke werkgelegenheidsrapport in de VS tot een hogere obligatierente en een sterkere dollar leidde. Ook de opleving van de cryptomunten kan een rol gespeeld hebben bij de zwakkere goudprijs.
market-trends-august-2021-img5
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Blijft u graag op de hoogte van het laatste financiële nieuws? Abonneer u op onze blog en ontvang onze nieuwe blogartikels meteen in uw mailbox.
We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Deel het artikel
Meer over:
Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam