stairs-green

Financieel methodologie

Operations

De Stichting krijg 0,30% van het nettoresultaat van de groep Degroof Petercam, met een minimum van 250.000 euro per jaar. Bovendien ontvangt ze van cliënten van Degroof Petercam legaten, waardoor ze intussen over een jaarlijks budget van meer dan één miljoen euro beschikt.
Het vermogen van de Stichting wordt door Degroof Petercam beheerd.
In wezen wil de Stichting vooral een stempel drukken op de maatschappij, wat betekent dat ze het thema werkgelegenheid in al zijn aspecten benadert, ook wat haar vermogen en beleggingen betreft. De Stichting stuurt haar impact op de maatschappij door beleggingen in bepaalde sectoren te vermijden en strenge ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) te hanteren.

Budget

De Stichting Degroof Petercam hanteert de regel dat maximaal 25% van de uitgaven mag besteed worden aan overheadkosten. Wat de missie van de DPF betreft, moet het grootste deel van het budget gebruikt worden voor impact.