butterfly-grow-ambition
onze ambitie

Theory of Change

Onze

bestaansreden

De verandering die we willen teweegbrengen in de maatschappij. Ons doel als Stichting van openbaar nut.
 • Omdat wij geloven in een duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien dankzij kwalitatieve tewerkstelling.
 • Omdat werkloosheid een systemisch probleem blijft dat leidt tot ongelijkheid, armoede en wantrouwen jegens onze instellingen.
 • Omdat maatschappelijke innovatie moeilijk te financieren is, maar cruciaal blijft voor de samenleving
Alain Philippson

De Degroof Petercam Foundation werd 10 jaar geleden in het leven geroepen, om onze filantropische inspanningen gestructureerder en professioneler verder te zetten. Filantropie heeft altijd deel uitgemaakt van het DNA van onze bank.

Alain Philippson, stichtend lid van Degroof Petercam2018

Onze

doelstelling

basket
De doelstelling die we op lange termijn beogen.
 • We ondersteunen maatschappelijke vernieuwers die een systemische impact op de werkgelegenheid kunnen bewerkstellingen.
 • Potentieel om het beleid te beïnvloeden
 • In staat om een grote doelgroep te bereiken
 • Multiplicator van maatschappelijjke impact
 • Model op grote schaal gekopieerd
 • Referentie voor een specifiek thema en kennisdeling

Onze

resultaten

De resultaten die we op middellange termijn zullen behalen.
 • We selecteren, versterken en helpen met het opschalen van innovatieve werkgelegenheidsoplossingen
 • We streven naar een collaboratieve impact
 • We helpen meer begunstigden te bereiken
 • We rollen mee de oplossing uit om de impact te vergroten
 • We bouwen legitimiteit op in de publieke sector

Onze

aanpak

voeten zand
Onze activiteiten op korte termijn. We hebben een doelgerichte strategie uitgewerkt.
 • We selecteren veelbelovende sociale innovatoren op het vlak van tewerkstelling in België, Frankrijk & Luxemburg
 • We bieden de projecten naast financiële steun ook niet-financiële steun op maat
 • We werken in op de sociale sector om de efficiëntie te verhogen
 • We delen onze kennis met andere filantropen

Onze

investering

Onze inbreng op korte termijn, onze belangrijkste middelen waarmee we actief zijn.
 • Wij ondersteunen de projecten gedurende 5 jaar
 • We kennen een budget toe van 1 miljoen euro per project
 • We bieden de projecten 300 uur niet-financiële steun in de vorm van coaching door de Stichting en de Groep
 • Een team van 3 personen en de medewerkers van de personeelsdienst van de groep Degroof Petercam bieden ondersteuning
 • We delen ons netwerk en onze kennis met de projecten