Onze experten volgen de economie en de financiële markten op de voet.
imagine-tomorrow-since-1871

Imagine Tomorrow sinds 1871

Door Degroof Petercam - Marketing & Communication Specialist
Ons verhaal begon 150 jaar geleden. Deze verjaardag is een gelegenheid om terug te blikken op de glorieuze bladzijden uit ons verleden, maar ook het perfecte moment om vooruit te kijken naar de toekomst.

Ondernemerschap is onze motor, expertise onze essentie

In een complexe wereld waarin we voor cruciale uitdagingen staan, willen we nieuwe deuren blijven openen en nieuwe kansen blijven aangrijpen. Op een intelligente en deugdzame manier. Om hoge te toppen te blijven scheren.
Dit is de ondernemersgeest waarvan Franz Philippson, een jonge ondernemer, droomde toen hij in 1871 zijn bank opende: een combinatie van uitmuntendheid en proactieve energie ten dienste stellen van cliënten, door concrete oplossingen aan te reiken en billijke, duurzame prestaties te leveren. Prestaties die een positief effect hebben op zowel cliënten als de gemeenschap.
Wij blijven steeds vooruitdenken en innoveren om mooie vermogensverhalen te kunnen schrijven voor onze cliënten en hun financiële belangen te kunnen blijven verdedigen, ongeacht de omstandigheden.
We blijven trouw aan de grondbeginselen en waarden van onze voorgangers, en laten ons leiden door onze missie: we creëren collectieve en verantwoorde welvaart, openen deuren naar kansen, en begeleiden onze cliënten met onze deskundigheid.
Onze missie: het creëren van collectieve en verantwoorde welvaart door deuren naar kansen te openen en onze cliënten met deskundigheid te ondersteunen. 
Ontdek ons DNA aan de hand van onze aandeelhouders en collega's in deze video:
imagine-tomorrow-since-1871-img1

Nieuw boek door onze economen

Ter gelegenheid van onze 150ste verjaardag publiceren onze economische onderzoeksteams een nieuw boek: "Macro-economic and Financial Milestones of Yesterday and Tomorrow", waarin zij een analyse geven van de economische en financiële ontwikkelingen van de afgelopen 150 jaar. Crisis na crisis hebben de centrale banken de grondslagen van hun monetair beleid versterkt. Het boek trekt lessen uit deze situatie, maar ook uit de recente COVID-crisis.
Welke macro-economische lessen kunnen we uit deze crisis trekken? In welke mate zal het economisch herstel een groenere wending nemen? Welke rol kan Europa spelen in de geopolitieke krachtmeting tussen Amerika en China? Welk rendement kunnen beleggers redelijkerwijs verwachten in een wereld van zeer lage of zelfs negatieve rentetarieven?  
Naast een blik op het verleden tracht dit boek ook antwoorden te geven op de vele vragen die rijzen over de toekomst vanuit economisch en financieel oogpunt, in een context van de gezondheidscrisis. Dit boek getuigt van de macro-economische en financiële deskundigheid van Degroof Petercam. Haar ambitie is bij te dragen tot de verruiming van het economisch denken en tot een betere en rechtvaardigere wereld
Deel het artikel
Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam