Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit: onmisbaar tegen 2030-2050 (I)

Door Florent Griffon - Responsible Investment Specialist
Om de klimaatopwarming te beperken, moet de elektriciteitsproductie minimaal voor 48 % hernieuwbaar zijn in 2030 en voor meer dan 70 % in 2050.
Het laatste verslag van het IPCC (oktober 2018) toont aan dat om tegen het einde van deze eeuw de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 °C en om een klimaatverandering met mogelijk rampzalige gevolgen te vermijden, hernieuwbare elektriciteit minimaal 48 % zal moeten uitmaken van de bruto elektriciteitsproductie op wereldschaal in 2030 en tussen 70 % en 85 % in 2050 (gegevens van het IPCC en het Internationale Energieagentschap)(1).
Dat betekent een toename met meer dan 60 % van de brutoproductie van hernieuwbare elektriciteit de komende 13 jaar. Een dergelijke verandering is technisch haalbaar, maar vereist aanzienlijke investeringen (volgens het IPCC moet 2.400 miljard dollar geïnvesteerd worden tussen 2016 en 2035), zowel in elektrische opwekkingscapaciteit als in transport en distributie van elektriciteit, maar ook in opslaginfrastructuur. Er is dus een nooit eerder geziene mobilisatie van de overheden nodig, met moeilijke beslissingen die een structurele en zware impact zullen hebben op de sector van de elektriciteitsopwekking op wereldschaal (sluiting van zo goed als alle steenkoolcentrales, sterke daling van het verbruik van aardgas en olie(2)), voordat deze doelstelling behaald kan worden.

Zelfs in het scenario waarin de stijging hoger zou uitkomen dan 1,5 °C, is het erg waarschijnlijk dat de opwekkingscapaciteit van zonne- en windenergie tot 2050 en ook daarna fors zal blijven groeien. In alle scenario's die onderzocht werden door het Internationaal Energieagentschap is fotovoltaïsche zonne-energie van alle technologieën voor elektriciteitsopwekking degene die het grootste ontwikkelingspotentieel heeft, gevolgd door windenergie. Het lijdt geen twijfel dat zonne- en windenergie de hoeksteen zullen vormen van de energiemix van de toekomst.

I. Hernieuwbare energiebronnen: de opwekkingscapaciteit neemt voortdurend toe


In 2017 was 70 % van de aanvullende netto opwekkingscapaciteit van elektriciteit op wereldvlak afkomstig van hernieuwbare energie. Dat is 3,5 keer meer dan tien jaar geleden, en het dubbele van vijf jaar geleden. In totaal is er op wereldvlak 178 gigawatt opwekkingscapaciteit geïnstalleerd voor hernieuwbare energie (het equivalent van de opwekkingscapaciteit van Brazilië). Dat is een historisch record. In 2017 werd er op wereldvlak meer elektriciteitsproductiecapaciteit geïnstalleerd op basis van zonne- of fotovoltaïsche energie dan op basis van steenkool, aardgas en kernenergie samen. De wereldwijde investeringen in hernieuwbare elektriciteitsopwekking (310 miljard dollar) liggen drie keer hoger dan de investeringen die worden gedaan in centrales die draaien op fossiele of kernenergie (145 miljard dollar).
Deze cijfers tonen het aan: hernieuwbare elektriciteit zal niet meer verdwijnen. Dit betekent een belangrijke disruptie met grote gevolgen voor de volledige sector van elektriciteitsproductie en -transport.
Deel het artikel
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam