Onze experten volgen de economie en de financiële markten op de voet.

Ex’Tax - positieve impact op klimaat en tewerkstelling

Door Silvia Steisel - Managing Director of Degroof Petercam Foundation
De EU beoogt om het eerste klimaatneutrale continent te worden en over te schakelen naar een competitieve circulaire economie. Meer en meer landen volgen dit voorbeeld en streven naar meer duurzame economische modellen. Maar welke veranderingen zijn daarvoor nodig?

Een cruciaal aspect om dit te bereiken, is een taxshift weg van het traditionele model. Dit is waar Ex’Tax een rol speelt. Deze onafhankelijke think tank pleit namelijk voor een hervorming van het belastingsysteem om in te spelen op de huidige doelstellingen en uitdagingen. Er moet een fundamentele verandering komen als we de milieucrisis en de werkloosheid willen aanpakken.

Van lineair naar circulair

De lineaire “Take, make, waste”-economie ligt aan de basis van ons huidige belastingstelsel dat arbeid zwaar belast terwijl het gebruik van natuurlijke bronnen amper belast of zelfs gesubsidieerd wordt. 50% van de belastinginkomsten voor de EU komt uit arbeid (inkomstenbelasting, loonheffingen en sociale premies). Aangezien bedrijven hun kosten en dus ook belastinguitgaven constant willen optimaliseren, zijn ze geneigd om almaar minder arbeidskrachten in te zetten, zelfs als dit meer verbruik van materialen met zich meebrengt.

Dit systeem brengt een waaier aan negatieve externaliteiten met zich mee zoals het uitputten van natuurlijke grondstoffen en de onderbenutting van menselijk kapitaal.

Ex’Tax wil deze tendens omdraaien en een acceleratie naar een inclusieve circulaire economie aanmoedigen door middel van een belastingverlaging op arbeid en een verhoging op natuurlijke grondstoffen. Kort gezegd: “The polluter should pay”.
Dit zal stijgende grondstoffenprijzen met zich meebrengen waardoor efficiëntie wordt aangemoedigd en bedrijven op innovatieve wijze moeten omgaan met hun afvalstoffen. Daarbovenop zal een circulaire economie veel arbeidsintensiever zijn, wat veel nieuwe jobopportuniteiten met zich mee zal brengen.

Samengevat zou deze belastinghervorming moeten leiden tot een level playing field tussen de lineaire en de circulaire economie waar innovatieve nieuwe businessmodellen kunnen groeien voor een duurzamere en inclusievere maatschappij.

Ex’Tax beseft dat deze hervorming een aanzienlijke uitdaging is, aangezien belastingen een gevoelig onderwerp zijn en er verschillen tussen landen onderling bestaan. Daarom is het heel belangrijk om overheden te ondersteunen en de inspanningen goed te coördineren, maar ook om het model te staven met voldoende bewijsmateriaal.

Getest en bewezen

Ex’Tax heeft zopas een onderzoek gepubliceerd over de impact van 20 verschillende maatregelen die een taxshift beogen. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met Cambridge Econometrics en de vier grootste belastingexperts, Deloitte, EY, KMPG en PwC. Voor elk scenario hebben de onderzoekers de impact in kaart gebracht tussen 2021 en 2025. Het resultaat? Meer dan 1.765 miljard euro in belastinginkomsten zal verschoven worden in de EU27. De gevolgen hiervan zijn:
  • Hogere economische groei met toename van het bbp van 574 miljard euro.
  • Hogere tewerkstelling met meer dan 18 miljoen extra arbeidsjaren toegevoegd.
  • De groei in tewerkstelling zal de groei in bbp overtreffen, wat een indicator is voor inclusieve groei.
  • Potentieel voor grotere publieke investeringen tot 124 miljard euro
  • Reductie van 529 miljoen ton co2-emissies
  • Gezamenlijke besparing van energie-import van 56 miljard euro voor de Europese lidstaten
Dit onderzoek toont aan dat progressieve impact mogelijk is. Daarbovenop laten de resultaten zien dat milieuproblemen en sociale issues tegelijkertijd op te lossen zijn.

Ex'Tax in 90 seconden

ExTax
ExTax cover

Deze studie toont aan dat een taxshift van arbeid naar het gebruik van hulpbronnen de groene overgang, de economische groei en de werkgelegenheid zou stimuleren. Een slimme belastingverschuiving zou ook de reële inkomens, vooral van gezinnen met een laag inkomen, ten goede komen. Het is een gamechanger voor het bereiken van de doelstellingen van de EU Green Deal Nu is het tijd om samen te werken aan de uitvoering.

Femke Groothuis, president van de Stichting Ex’Tax¹

Waarom steunt de Degroof Petercam Foundation Ex’Tax?


In lijn met de Green Deal en als herstelplan voor de Europese Unie na de Covid-pandemie, stelt Ex’Tax met dit nieuwe model de status quo in vraag vanuit een economisch, ecologisch en sociaal vooruitgangsperspectief. En met behulp van een waaier aan tools en aanbevelingen met een gekwantificeerde, gedocumenteerde en objectieve basis willen ze hun plan op een systemische manier over de EU en wereldwijd verspreiden.

Het is niet alleen deze systemische impact die interesse opwekt bij de Degroof Petercam Foundation om dit onderzoek te ondersteunen. Het onderzoek van Ex’Tax is ook relevant voor de doelgroepen van onze stichting: jongeren op zoek naar hun toekomstige loopbaan, werknemers die zich continu willen bijscholen, ondernemers die rechtstreeks beïnvloed zullen worden, mensen die uitgesloten worden uit de arbeidsmarkt, … Dit zou duurzame en inclusieve welvaart promoten wat in lijn ligt met de visie van de Degroof Petercam Foundation.
Wil je meer weten?
Ex’Tax heeft net een nieuwe studie gepubliceerd waarin het een nieuwe fiscale strategie voor Europese landen uitstippelt: ex-tax.com
Deel het artikel
Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam