logo
logo
Header iStock-917617554

Talent aantrekken en optimaal belonen

Maak het verschil

Uw medewerkers zijn de motor van uw bedrijf. U wil hen de beste verloning bieden en hen op die manier ook aan het bedrijf verbonden houden.
Door hun variabele verloning te optimaliseren zullen ze netto meer kunnen overhouden aan hun bonus. En dat motiveert. Als werkgever maakt u het verschil.

Indien u uw medewerkers een bonus wil aanbieden, bestaat er

een alternatief voor een cashbonus: een optieplan

.
De toekenning van opties is onderworpen aan voorwaarden:
 • Blokkeringsperiode: het is niet mogelijk om de opties te verkopen of uit te oefenen gedurende een bepaalde periode
 • Een optieplan kan noch de gewone verloning, noch de 13de maand, noch het vakantiegeld vervangen
 • De verloning moet in verhouding staan tot de gewone vergoeding
 • De toekenning van opties is net zoals een cashbonus afhankelijk van de wil van de werkgever

Aandelenopties:

2 soorten

Bij Degroof Petercam bieden wij twee soorten aandelenopties aan: kortetermijnopties en langetermijnopties. 
Eén van de verschillen tussen beide vormen is de duur van de zogeheten blokkeringsperiode, anders gezegd de periode dat u de opties na de aanvaarding ervan verplicht in uw bezit moet houden.
Bij kortetermijnopties bedraagt die termijn slechts 8 uur, bij langetermijnopties een volledig jaar. Bij langetermijnopties zijn de belastingen verschuldigd op een lager voordeel van alle aard.Een bonus uitbetaald in de vorm van stock opties biedt de medewerker uitzicht op een hoger nettobedrag dan een cashbonus, maar het is ook mogelijk dat hij minder of zelfs niets overhoudt.
Er is een marktrisico en een tegenpartijrisico. Hoe langer men de opties vervolgens aanhoudt, hoe hoger ook deze risico’s kunnen oplopen.

Besparen én

belonen

In overeenstemming met de wet van 26 maart 1999, is er bij een verloning via opties geen sociale zekerheid verschuldigd, niet voor de werkgever en niet voor de werknemer. U kiest of u dat voordeel aan het bedrijf toekent of aan de medewerker, of misschien wel 50/50? U beslist! Wanneer u het voordeel van de sociale zekerheid (of een deel ervan) naar de werknemer doorschuift, ontvangt die dus een hoger bruto bonusbedrag.

Gebruiksvriendelijk

platform
Alles verloopt via een beveiligd online platform. Met onze splinternieuwe applicatie kunnen de medewerkers niet alleen via hun computer, maar ook via hun smartphone of tablet in een handomdraai informatie raadplegen, een keuze maken, of bijvoorbeeld hun opties aanvaarden, uitoefenen of verkopen.
1+1=3
 • Eenvoud
  De implementatie gaat snel en eenvoudig dankzij onze digitale platformen. Geen administratieve rompslomp voor u.
 • Voordelig
  Geen sociale zekerheid verschuldigd, voor werknemer noch voor werkgever. De werkgever kiest of hij dit voordeel doorschuift naar de werknemer of niet. Bij langetermijnopties, zijn de belastingen verschuldigd op een lager voordeel van alle aard.
 • Helpdesk
  Onze helpdesk staat elke bankwerkdag klaar om uw medewerkers te helpen. Hun vragen komen dus niet bij u terecht.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam