lamp-hand

Laterale programma's van Degroof Petercam Foundation

Onze steun voor

sociale financiering


In dat verband heeft DPF overbruggingskredieten verstrekt om het tijdsverschil te dichten dat inherent is aan het inkomstenmodel in boekjaar 2020 van de gesteunde organisaties. Daarnaast heeft de Foundation ook subsidies toegekend aan projecten die snel voorzagen in oplossingen voor problemen veroorzaakt door de coronacrisis.
  • Funds for Good: een renteloze lening van 100.000 euro om hen in staat te stellen "leningen op erewoord" te verstrekken aan werklozen die uit een precaire arbeidssituatie willen geraken door ondernemerschap of aan maatschappelijke ondernemers.
  • IDrops: een renteloze lening van 60.000 euro, bestemd voor het "AZO"-project, een project waarbij vluchtelingen en nieuwkomers naar het ondernemerschap worden begeleid door het organiseren van opleidingen, informatiesessies en workshops en door gepersonaliseerde begeleiding aan te bieden.
  • Microstart: een subsidie van 100.000 euro voor de oprichting van een fonds voor dringende leningen aan micro-ondernemers. Met de hulp van andere partners heeft Microstart 485 'leningen op erewoord' verstrekt voor een totaal van 1.205.484 euro aan leningen.
  • Pulse Foundation: een subsidie van 40.000€ om "Revival" te helpen lanceren ter ondersteuning van ondernemers die failliet dreigen te gaan. De projectmanager van Revival is gevonden en zij heeft het programma eind 2020 opgestart.
  • Stichting Ex' Tax: een subsidie van 74.900€ ter ondersteuning van het project research & study case "Tax and the inclusive circular economy" waarin de mogelijkheden en effecten van een belastingverschuiving in België worden aangetoond. Het project is een goede starter voor het relanceplan aangezien de covidepandemie herscholing en het creëren van nieuwe banen bovenaan de politieke prioriteiten heeft geplaatst. Dit sluit ook aan bij het begin 2020 gelanceerde Green Deal-beleid van de EU, dat investeringen omvat in nieuwe soorten banen die nodig zijn voor een groene en duurzame economie

Employee

Social Engagement

Naast haar belangrijkste missie op het vlak van de tewerkstelling, spant de Degroof Petercam Foundation zich ook in om filantropie te bevorderen binnen de groep Degroof Petercam. Het "Employee Social Engagement"-programma stelt verschillende initiatieven voor:
handen hart
  • Vrijwilligerswerk tijdens de Solidarity Days: de werknemers hebben de mogelijkheid om een werkdag te besteden aan een sociaal project.

  • Microdonaties: een maandelijkse gift die automatisch wordt afgeboekt van het salaris van de werknemer. Degroof Petercam verdubbelt dat bedrag en schenkt het geld vervolgens aan het project van hun keuze.

  • Sponsoring op basis van vaardigheden: de medewerkers van de Groep kunnen hun kennis en vaardigheden ter beschikking stellen van een maatschappelijk doel. Ze mogen hier maximaal 3 werkdagen per jaar aan besteden.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam